Omgevingsdienst Rivierenland

Nieuws

Wij zijn op zoek naar jou!

11 juli 2018

Omgevingsdienst Rivierenland is voor bedrijven en inwoners in de regio Rivierengebied de uitvoeringsorganisatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Zo’n 150 professionele en deskundige collega’s voeren bouw- en milieutaken uit voor tien regiogemeenten en de provincie Gelderland. We hebben regelmatig vacatures voor vergunningverleners, toezichthouders en specialisten. Op dit moment zijn wij op zoek naar een: Adviseur

Stand van zaken Orgamebo, Kapel-Avezaath

5 maart 2018

Orgamebo is een bedrijf in Kapel-Avezaath, aan de Burensestraat 2. De eigenaar wil dit omvormen van een intensieve veehouderij naar een mest- en fouragehandel. Daarvoor behandelt de Omgevingsdienst Rivierenland namens de provincie Gelderland de vergunningaanvraag. Vergunning en gedoogbeschikking Orgamebo heeft nog niet de benodigde vergunningen om mest te bewerken. Toch is het bedrijf daarmee al

Regels milieueffectrapportage gewijzigd

30 november 2017

Sinds mei 2017 zijn de regels over milieueffectrapportage (m.e.r.) gewijzigd. Daardoor zal de m.e.r.-beoordeling – en de milieueffectrapportage – een belangrijker plaats krijgen bij planvorming en vergunningverlening. In bijgaande factsheet lichten we toe, wat dit betekent. Factsheet Milieueffectrapportage

ODR op afspraak voor inwoners West Maas en Waal

14 september 2017

Woont u in West Maas en Waal en gaat u bouwen of verbouwen? En heeft u hier vragen over? Of wilt u vergunningen of een dossier inzien? Vanaf 1 oktober 2017 kunt u hiervoor contact opnemen met Omgevingsdienst Rivierenland. Kan ODR uw vraag niet telefonisch beantwoorden? Dan wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met een medewerker

Energiekosten besparen? Stap in Energiewinst Pavijen (Culemborg)!

4 juli 2017

Speciaal voor bedrijven (op de Pavijen) in Culemborg is er nu de Energieplanner. Met de inzet van de Energieplanner – een slimme online besparingstool, waarbij monitoring en energieadvies worden gecombineerd – bespaart uw bedrijf aanzienlijk op energiekosten. Een deskundig adviseur helpt u op weg en begeleidt u gedurende het traject. Vraag naar de aantrekkelijke financieringsregeling! Kijk voor meer