Omgevingsdienst Rivierenland

Nieuws

Stand van zaken Orgamebo, Kapel-Avezaath

5 maart 2018

Orgamebo is een bedrijf in Kapel-Avezaath, aan de Burensestraat 2. De eigenaar wil dit omvormen van een intensieve veehouderij naar een mest- en fouragehandel. Daarvoor behandelt de Omgevingsdienst Rivierenland namens de provincie Gelderland de vergunningaanvraag. Vergunning en gedoogbeschikking Orgamebo heeft nog niet de benodigde vergunningen om mest te bewerken. Toch is het bedrijf daarmee al

Regels milieueffectrapportage gewijzigd

30 november 2017

Sinds mei 2017 zijn de regels over milieueffectrapportage (m.e.r.) gewijzigd. Daardoor zal de m.e.r.-beoordeling – en de milieueffectrapportage – een belangrijker plaats krijgen bij planvorming en vergunningverlening. In bijgaande factsheet lichten we toe, wat dit betekent. Factsheet Milieueffectrapportage

ODR op afspraak voor inwoners West Maas en Waal

14 september 2017

Woont u in West Maas en Waal en gaat u bouwen of verbouwen? En heeft u hier vragen over? Of wilt u vergunningen of een dossier inzien? Vanaf 1 oktober 2017 kunt u hiervoor contact opnemen met Omgevingsdienst Rivierenland. Kan ODR uw vraag niet telefonisch beantwoorden? Dan wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met een medewerker

Energiekosten besparen? Stap in Energiewinst Pavijen (Culemborg)!

4 juli 2017

Speciaal voor bedrijven (op de Pavijen) in Culemborg is er nu de Energieplanner. Met de inzet van de Energieplanner – een slimme online besparingstool, waarbij monitoring en energieadvies worden gecombineerd – bespaart uw bedrijf aanzienlijk op energiekosten. Een deskundig adviseur helpt u op weg en begeleidt u gedurende het traject. Vraag naar de aantrekkelijke financieringsregeling! Kijk voor meer

Energie besparen of opwekken? Ga naar het Energieloket!

4 april 2017

Energie besparen of opwekken: hoe pakt u dit nu precies aan? Voor deze vragen kunt u als inwoner in Rivierenland nu terecht bij het Energieloket. Energiekosten vormen een groot deel van onze woonlasten. We weten dat deze door het nemen van energiebesparende maatregelen snel verlaagd worden. Maar hoe doe je dat? Waar begin je? En wat