Nieuws

Beestje van de maand: de ruige dwergvleermuis

Wat maakt deze dwergvleermuis zo ruig? Dat vertelt onze collega Hidde! Want de ruige dwergvleermuis is het beestje van de...

Vergadering Algemeen Bestuur 3 oktober 2022

Op 3 oktober vond de vergadering van het Algemeen Bestuur plaats. Hier leest u meer over de vergadering.

ODR Nieuwsbrief oktober 2022

Onze nieuwsbrief is weer uit. In deze nieuwsbrief presenteren wij ons algemeen bestuur. Daarnaast leest u in de nieuwsbrief o.a. ook meer over de Omgevingswet, de Wkb, de uitbreiding van flitsvergunningen en de positieve resultaten van ons klanttevredenheidsonderzoek.

Kennisgeving

Met verdriet geven wij jullie kennis van het overlijden van onze gewaardeerde collega, Otto Hegeman. Binnen Team Ketentoezicht bekend als regisseur en projectleider asbest, trekker van het Gelders Asbest Interventie Team, lid van de werkkamer asbest, landelijk gewaardeerd specialist en bovenal een mooi mens. Wij wensen zijn dierbaren veel sterkte met dit grote verlies.

Collega's Gelderse Omgevingsdiensten bij Helden van Nu te zien op SBS6

Collega's Gelderse Omgevingsdiensten werken mee aan SBS6 programma Helden van Nu. Zondag 2 oktober om 16.00 uur te zien op SBS6.

Wat verandert er voor mij als bouwondernemer als de Wkb 1 januari 2023 ingaat?

Wat verandert er voor u als bouwondernemer als op 1 januari 2023 de Wkb ingaat? Wij vertellen het u graag! Wij organiseren op maandag 3 oktober a.s. van 15.00 tot 16.30 uur speciaal voor bouwondernemers in de regio Rivierenland een Webinar over de Wkb en de gevolgen voor u als bouwondernemer. U kunt dit Webinar online bijwonen via een link.

Beestje van de maand - de paardenbijter

Elke maand vertelt een collega van ODR over een bijzonder beestje dat leeft in Nederland en past bij die maand. Dit keer gaat het over de paardenbijter.

Risico's van immobilisaat

Verkeerd gebruik van immobilisaat heeft risico’s voor het milieu, zoals uitspoelen van zware metalen naar het grondwater.

Positieve ervaringen met veldcontroles milieu op bedrijventerreinen

Sinds een paar jaar doen wij voor de 8 gemeenten in onze regio vrije veldcontroles. We doen deze controles o.a. bij bedrijven die gevestigd zijn op een bedrijventerrein en die nog niet in ons bestand met milieu bedrijven staan. We gaan dan persoonlijk langs en informeren de bedrijven over de milieu regels. Wij merken dat bedrijven dit waarderen.

Omgevingsdienst NL geeft advies over aanpak uitstoot asfaltcentrales

Omgevingsdienst NL heeft een onderzoek uitgevoerd naar de uitstoot van benzeen en PAK door asfaltcentrales. Aanleiding was de maatschappelijke onrust, ontstaan na berichtgeving in de media over de uitstoot van gevaarlijke stoffen door asfaltcentrales.