Omgevingsdienst Rivierenland

Nieuws

Regels milieueffectrapportage gewijzigd

30 november 2017

Sinds mei 2017 zijn de regels over milieueffectrapportage (m.e.r.) gewijzigd. Daardoor zal de m.e.r.-beoordeling – en de milieueffectrapportage – een belangrijker plaats krijgen bij planvorming en vergunningverlening. In bijgaande factsheet lichten we toe, wat dit betekent…..

ODR op afspraak voor inwoners West Maas en Waal

14 september 2017

Woont u in West Maas en Waal en gaat u bouwen of verbouwen? En heeft u hier vragen over? Of wilt u vergunningen of een dossier inzien? Vanaf 1 oktober 2017 kunt u hiervoor contact opnemen met….

Energiekosten besparen? Stap in Energiewinst Pavijen (Culemborg)!

4 juli 2017

Speciaal voor bedrijven (op de Pavijen) in Culemborg is er nu de Energieplanner. Met de inzet van de Energieplanner – een slimme online besparingstool, waarbij monitoring en energieadvies worden gecombineerd – bespaart uw bedrijf aanzienlijk op energiekosten. Een….

Energie besparen of opwekken? Ga naar het Energieloket!

4 april 2017

Energie besparen of opwekken: hoe pakt u dit nu precies aan? Voor deze vragen kunt u als inwoner in Rivierenland nu terecht bij het Energieloket. Energiekosten vormen een groot deel van onze woonlasten. We weten….

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

4 april 2017

Vanaf 1 januari 2024 is het verboden om een asbestdak te hebben. Om de verwijdering van asbestdaken te stimuleren, verleent de rijksoverheid subsidie. Daarnaast bestaat er nog een (tijdelijke) aanvullende provinciale regeling voor agrariërs of….