Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Als bedrijf kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een beter milieu door duurzaam te ondernemen. Helemaal vrijblijvend is dat niet. In de Wet milieubeheer staan regels voor bijvoorbeeld energiebesparing, waterbesparing, vervoermanagement en afvalpreventie. De omgevingsdienst controleert de naleving van deze wet.

 • Energiebesparing

  Bedrijven en instellingen moeten volgens de Wet milieubeheer energiebesparende maatregelen treffen, die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

 • Zelf energie opwekken

  U kunt als ondernemer zelf energie opwekken, door oa. zonne-energie of een warmte-koude opslag. Een investering die zich in de toekomst terugverdient.

 • Afval, vervoer, waterbesparing

  Afvalpreventie, vervoermanagement en waterbesparing zijn thema’s die kunnen helpen om duurzaam te ondernemen.

Meer tips

Voorbeelden van meer milieumaatregelen die u als ondernemer kan nemen zijn:

 • een vloeistofdichte of vloeistofkerende vloer in de werkplaats aanleggen;
 • een opslagruimte voor gevaarlijke stoffen bouwen;
 • een vetafscheider plaatsen;
 • geluidsisolerende maatregelen treffen;
 • energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar treffen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Handig om te weten

Energie-audit EED

De Energie-audit EED is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED).

Milieuwetgeving

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn vastgelegd in het Besluit activiteiten leefomgeving en in het omgevingsplan. Ze gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. De milieuwetgeving is er om het milieu te beschermen.