Milieuwetgeving

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Ze staan o.a. in het Besluit activiteiten leefomgeving en in het omgevingsplan. Deze milieuwetgeving is er om het milieu te beschermen. 

Waar moet ik aan voldoen?

Alle regels en voorschriften waar u mee te maken heeft staan in het Besluit activiteiten leefomgeving onder de Omgevingswet. Wilt u een bedrijf starten? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een ‘melding’ moet doen, of informatie moet aanleveren. 

Het Omgevingsloket

In het Omgevingsloket kunt u zien welke milieuregels voor u gelden. Via dit loket kunt u: 

  • controleren of een vergunning of melding of informatie nodig is; 
  • inzicht krijgen in milieuregels en -maatregelen; 
  • online een melding Activiteitenbesluit indienen. 

Ook kunt u in het Omgevingsloket bepalen onder welk type milieubelastende activiteiten de activiteiten binnen uw bedrijf vallen. Onder de Omgevingswet bestaan de volgende situaties: 

  • Zorgplicht: Er zijn geen regels direct aangewezen voor de milieubelastende activiteiten. U hoeft geen informatie aan te leveren of melding te doen en u hoeft geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aan te vragen. Wel geldt een algemene zorgplicht. 
  • Informatieplicht: Er zijn regels direct aangewezen voor de milieubelastende activiteiten, op grond van het Bal, Bruidsschat of Omgevingsplan. U hoeft geen melding te doen en u hoeft geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aan te vragen. Wel geldt dat u voordat u start informatie aanlevert. Ook gelden bepaalde regels en een algemene zorgplicht.  
  • Meldingsplicht: De activiteit belast het milieu aanzienlijk en daarom moet op grond van het Bal of Omgevingsplan de activiteit gemeld worden bij de gemeente. Dit doet u bij het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf. 
  • Vergunningplicht: Activiteiten in deze categorie belasten het milieu omvangrijk. Voor deze activiteiten is een omgevingsvergunning op de activiteit milieu nodig van de gemeente, de provincie of het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze vergunning geldt niet automatisch voor het hele bedrijf. De vergunningplichten verschillen onderling sterk voor wat betreft de reikwijdte van de vergunningplicht. Soms vallen ondersteunende activiteiten er niet onder, maar soms wel.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de veranderingen milieuwetgeving onder de Omgevingswet? Dan vindt u deze hier: Milieubelastende activiteit: dit verandert er | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

Gerelateerd

IPPC-inrichtingen

IPPC-inrichtingen zijn grote bedrijven met een bovengemiddelde milieubelasting. Wij hebben al deze bedrijven in kaart gebracht in een viewer.

Duurzaam ondernemen

Als bedrijf kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een beter milieu door duurzaam te ondernemen. Helemaal vrijblijvend is dat niet, want vaak krijgt u te maken met regels en wetgeving. In bijvoorbeeld het Besluit activiteiten leefomgeving of het omgevingsplan staan regels voor bijvoorbeeld energiebesparing, waterbesparing, vervoermanagement en afvalpreventie. Wij controleren de naleving van de regels.

Energiebesparende maatregelen

Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen kan uw organisatie veel voordeel opleveren. Maar dit is niet geheel vrijblijvend. Waar moet u rekening mee houden?

Energie-audit EED

De Energie-audit EED is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED).