Milieuwetgeving

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer. Ze gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. De milieuwetgeving is er om het milieu te beschermen.

Waar moet u aan voldoen?

Alle regels waar u mee te maken heeft staan in het Activiteitenbesluit of in de omgevingsvergunning onderdeel milieu. Wilt u een bedrijf starten? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een ‘melding Activiteitenbesluit milieubeheer’ moet doen.

Vergunningcheck met Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u bepalen welke milieuplichten u heeft. Door het invullen van deze module kunt u:

  • controleren of een vergunning of melding nodig is;
  • inzicht krijgen in milieuregels en -maatregelen;
  • online een melding Activiteitenbesluit indienen.

Ook kunt u met de AIM bepalen onder welk type uw bedrijf valt. Het Activiteitenbesluit deelt uw bedrijf in één van de volgende drie typen in:

  • Type A: Het bedrijf belast het milieu niet of weinig. Voor dit type gelden de algemene regels van het Activiteitenbesluit. U hoeft geen melding milieubeheer te doen en u hoeft geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aan te vragen.
  • Type B: Het bedrijf heeft een middelmatig tot grote belasting voor het milieu, De regels van het Activiteitenbesluit gelden voor uw bedrijf. Bedrijfsactiviteiten moeten gemeld worden bij de gemeente. Dit doet u bij het starten, wijzigen, uitbreiden of beëindigen van uw bedrijf.
  • Type C: Bedrijven in deze categorie hebben een zeer grote belasting op het milieu.Deze bedrijven hebben een omgevingsvergunning op de activiteit milieu nodig van de gemeente, de provincie of het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Heeft u na het invullen van de module nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Als u als particulier een melding doet, logt u in met DigiD. Als u als bedrijf een melding doet, dan logt u in met eHerkenning.

Als het niet lukt om in te loggen met DigiD of eHerkenning kan dat de volgende oorzaken hebben:

  • u bent uw inloggegevens vergeten
  • er is een storing bij AIM
  • er is een storing bij DigiD of uw eHerkenningsleverancier

De Activiteitenbesluit Internet Module bevat geen formulier voor een vergunningaanvraag. Hiervoor verwijst AIM naar het Omgevingsloket.

In sommige browsers kunt u een foutmelding te zien krijgen. Vaak helpt het om de site www.aimonline.nl te bezoeken in een andere browser (bijvoorbeeld Internet Explorer).

Duurzaam ondernemen

Energiebesparing Bedrijven en instellingen moeten volgens de Wet milieubeheer energiebesparende maatregelen treffen, die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Lees meer…

Gerelateerd

Energiebesparende maatregelen

Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen kan uw organisatie veel voordeel opleveren. Maar dit is niet geheel vrijblijvend. Waar moet u rekening mee houden?

Controles

Heeft u een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een woning of bedrijfspand, of het kappen van een boom? Een toezichthouder van de omgevingsdienst controleert dan of u de werkzaamheden uitvoert volgens de regels.

Afvalstoffen

Bedrijven die afvalstoffen bewerken en verwerken, zijn in veel gevallen verplicht melding te doen bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) over de aard en de hoeveelheid van de ontvangen afvalstoffen.