IPPC-inrichtingen

IPPC-inrichtingen zijn grote bedrijven met een bovengemiddelde milieubelasting. Wij hebben al deze bedrijven in kaart gebracht in een viewer. In deze viewer vindt u informatie over de vergunningen voor deze bedrijven.

Gerelateerd

Milieuwetgeving

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer. Ze gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. De milieuwetgeving is er om het milieu te beschermen.

Natuur

Vanuit verschillende invalshoeken kan het zijn dat er rekening gehouden moet worden met de de natuurregelgeving (Wet natuurbescherming).