Inkoopvoorwaarden

ODR maakt gebruik van inkoopvoorwaarden die u na kunt lezen in deze pdf.

Overeenkomst opdracht ZZP

Voor de inhuur van ZZP’ers maken wij gebruik van de overeenkomst van opdracht ZZP.

Aansprakelijkheid Werken in Gelderland

In deze tabel kunt u de minimale waarde van de (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering raadplegen, wanneer u zich inschrijft voor een opdracht via Werken in Gelderland. Aan de hand van deze tabel kunt u ook de beperking van de aansprakelijkheid raadplegen voor de opdracht die via Werken in Gelderland wordt gegund.