Vind informatie over

Bekijk onze kennisbank

Phasellus sodales condimentum aliquet.

Filters

Thema

Resultaten

Melden van activiteiten in of op de bodem

Voordat u start met (graaf)werkzaamheden en/of (bedrijfs)activiteiten moet u hiervan een melding doen. Dat doet u via het Omgevingsloket. U...

Bodemsanering en werken in sterk verontreinigde grond

Uit historische gegevens of de resultaten van een recent bodemonderzoek kan blijken dat de bodem binnen uw locatie sterk verontreinigd...

Toepassen van bouwstoffen

Voor de bouw van een woning of aanleg van een weg zijn vaak bouwstoffen nodig. Deze bouwstoffen mogen alleen worden...

Eisen bodemonderzoek

Soms is het nodig om een bodemonderzoek te laten uitvoeren. Als u een bodemonderzoek laat doen, gelden er regels waar...

De wolf in regio Rivierenland

De wolf laat zich steeds vaker zien in Nederland. Ook in regio Rivierenland wordt de wolf steeds vaker gesignaleerd en zijn er aanvallen geweest op schapen en geiten. Lees hier meer over de maatregelen die u kunt treffen om uw vee te beschermen en over subsidie mogelijkheden.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het doel van deze wet is het verbeteren van de bouwkwaliteit. Er is namelijk meer controle tijdens de bouw. Als u gaat bouwen moet u eerst nagaan of uw bouwplan onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket. Valt uw bouwplan onder de Wkb, dan moet u een kwaliteitsborger (een onafhankelijke controleur) inschakelen. Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen. De kwaliteitsborger kijkt mee vanaf het plan tot de oplevering en controleert alle technische regels en kwaliteitseisen, precies op het moment dat het nodig is.

Milieuverplichting voor bedrijven

Wilt u een bedrijf starten of verbouwen? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een melding moet doen of informatie moet aanleveren.

Checklist verslag gesprek met de omgeving

Een plan of idee heeft vaak invloed op de omgeving. Wat gaan omwonenden ervan merken? Wat gaan mensen in uw...

Uitleg gebruik grondverzetviewer

Hier vindt u filmpjes met uitleg over het gebruiken van de grondverzetviewer.

Uitleg gebruik bodeminformatieviewer

Hier vindt u filmpjes met uitleg over het gebruiken van de bodeminformatieviewer.