Melden van activiteiten in of op de bodem

Voordat u start met (graaf)werkzaamheden en/of (bedrijfs)activiteiten moet u hiervan een melding doen. Dat doet u via het Omgevingsloket. U kunt hier ook een vergunningscheck doen.

Voor de meeste ingrepen in en op de bodem is er sprake van een milieubelastende activiteit (MBA). Vaak is sprake van samenhangende activiteiten waarbij voor iedere MBA een afzonderlijke melding gedaan moet worden. Een voorbeeld is het verwijderen van sterke verontreiniging in de bodem (MBA Saneren van de bodem) en aansluitend aanvullen van de ontgravingsput met geschikte grond (MBA Toepassen van grond of baggerspecie). Het is belangrijk dat u dit eerst goed in beeld brengt. Op die manier voorkomt u dat wij uw melding niet in behandeling kunnen nemen of u moeten verzoeken om aanvullende informatie te sturen, waardoor u niet op tijd kunt starten met de werkzaamheden.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Informatiepunt Leefomgeving: Regels voor activiteiten.