Energiebesparende maatregelen

Bedrijven en instellingen verbruiken veel energie in de vorm van elektriciteit en gas voor hun bedrijfsprocessen. Steeds meer bedrijven stappen over naar een energiezuinige bedrijfsvoering. Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen kan uw organisatie veel voordeel opleveren. Maar dit is niet geheel vrijblijvend. Waar moet u rekening mee houden?

Wettelijke verplichting 

Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen is wettelijk verplicht: zie ook de Wet milieubeheer (Wm). Met de komst van de erkende maatregelensystematiek wordt duidelijk hoe u aan alle verplichtingen kunt voldoen. 

Instellingen die vallen onder artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit en midden- of grootverbruiker zijn van energie, zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen.

Hieronder ziet u wanneer een instelling midden- of grootverbruiker is:

 • Klein verbruik
  (<50.000 kWh elektriciteit en < 25.000 m3 aardgasgebruik per jaar)
 • Midden verbruik
  (50.000-200.000 kWh elektrititeit of 25.000-75.000 m3 aardgasgebruik per jaar)
 • Groot verbruik
  (>200.000 kWh electrikiteit of > 75.000 m3 aardgasgebruik per jaar)

Wilt u weten welke wettelijke verplichting op uw instelling van toepassing is? Vul dan de wetchecker in.

Energiebesparende maatregelen per branche

Samen met de bedrijfsbranches heeft de Rijksoverheid voor verschillende bedrijfstakken een Erkende Maatregelenlijst opgesteld. In deze lijst vindt u energiebesparende maatregelen die u binnen vijf jaar terugverdient.

De Gelderse Omgevingsdiensten voeren bij verschillende branches energiecontroles uit. De toezichthouders beoordelen tijdens een bedrijfsbezoek de besparingsmogelijkheden in uw bedrijf en geven u vrijblijvend advies hierover. De maatregelen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend, zijn verplicht.

Voor de verschillende branches zijn er aparte Erkende Maatregelenlijsten opgesteld. U kunt de Erkende lijsten vinden op de website van infomil.

Wat kunt u zelf al doen om energie te besparen?

U kunt zelf op een makkelijke manier meer dingen toepassen om energie te besparen. Denk hierbij aan verlichting, verwarming en isolatie. Hieronder vindt u een paar suggesties waar u meteen mee aan de slag kan gaan.

 • Maak iemand (binnen uw bedrijf) verantwoordelijk voor het onderwerp energie en energiebesparing
 • Gebruik energiezuinige verlichting (LED)
 • Gebruik bewegingssensoren, waardoor uw binnenverlichting niet onnodig aanstaat
 • Laat uw verwarming of klimaatinstallatie goed inregelen: dit kan u jaarlijks een forse besparing opleveren
 • Isoleer de ventilatiekanalen, leidingen en appendages
 • Leg uw energieverbruik en de energiemaatregelen vast, zodat u inzicht houdt in uw verbruik

Interessante links

Infomil: Erkende maatregelen per branche

Gerelateerd

Zelf energie opwekken

Naast energie besparen, kunt u ook zelf energie opwekken. Bijvoorbeeld door middel van zonne-energie of een warmte-koude opslag. Deze vorm van duurzame energie is een investering in de toekomst die zich ook terugverdient.

Energie-audit EED

De Energie-audit EED is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED).