Controles door ODR

Heeft u een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een woning of het kappen van een boom? Heeft u een (milieu) vergunning voor het bouwen of verbouwen van uw bedrijf? Of heeft u een melding gedaan voor het verwijderen van asbest? Onze toezichthouders controleren dan of u de werkzaamheden uitvoert volgens de regels. Ook als de werkzaamheden al een langere tijd klaar zijn, kan een toezichthouder langskomen. Die controleert dan of u en eventueel uw medewerkers zich blijven houden aan de regels die in de vergunning staan.

Wanneer komen wij controleren?

Wij komen controleren als:

 • u een omgevingsvergunning heeft;
 • iemand een milieuklacht heeft ingediend en u hier de veroorzaker van bent;
 • u asbest gaat verwijderen;
 • u zich niet aan de milieu- en/of sloopregels houdt en dus illegaal handelt.

Soorten controles

Onze toezichthouders voeren op verschillende manieren controles uit:

 • (On)aangekondigde controles
 • Controles op locatie
 • Administratieve controles
 • Controle naar aanleiding van een milieuklacht

(On)aangekondigde controle

Een controle bij een bedrijf kan op afspraak plaatsvinden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een energiecontrole. De toezichthouder bekijkt dan welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Maar het is ook mogelijk dat een toezichthouder bij u langs komt zónder dat u hier vooraf over bent geïnformeerd.

Controle op locatie

Bij een controle op locatie komt één van onze medewerkers bij u langs. Als het bezoek is aangekondigd, vraagt de toezichthouder u om vooraf de gegevens en documenten die nodig zijn klaar te leggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderhoudsrapporten, keuringsrapporten of certificaten. Gaat het om een bouwcontrole dan wordt er tijdens de controle gekeken naar de gegevens uit de omgevingsvergunning zoals de constructieve gegevens.

Administratieve controle bij bedrijven

Bij een administratieve controle onderzoeken wij of alle administratie van uw bedrijf voldoet aan de regels. Daarvoor controleren wij ingezonden documenten (zoals rapporten en meldingen) die via onze opdrachtgevers in ons systeem komen. Soms is alleen een administratieve controle voldoende om een beoordeling te doen. De administratieve controle kan ook een onderdeel zijn van een uitgebreide controle, waarbij ook een bezoek op locatie plaatsvindt.

Controle naar aanleiding van een klacht

Omwonenden of voorbijgangers kunnen overlast ervaren in hun omgeving. Bijvoorbeeld door geluids-, geur- of stofoverlast van uw bedrijf of (bouw-)werkzaamheden. Zij kunnen zelf ook een wetsovertreding zien bij uw bedrijf of (bouw) werkzaamheden. In dat geval kunnen deze mensen een klacht indienen. De toezichthouder komt dan langs om samen met u te kijken wat er gedaan moet worden om de klacht op te lossen.

Controlerapport

Na afloop van een milieucontrole ontvangt u een brief en een controlerapport. Hierin beschrijft de toezichthouder wat hij/ zij tijdens de controle heeft gezien. Is er iets niet in orde, dan leest u in dit rapport wat u nog moet doen om tot een goede beoordeling te komen. Tijdens een bouwcontrole worden de punten die niet goed zijn meestal meteen hersteld. U ontvangt hier geen brief of e-mail over omdat het ter plekke opgelost wordt. In uitzonderlijke situaties kan de bouw ter plekke stil gelegd worden.

Soms is de controle ook relevant voor de gemeente, provincie of het waterschap. Zij ontvangen dan een kopie van het controlerapport. Als dit het geval is, informeren we u hierover per e-mail of brief.

Veelgestelde vragen

Controles vinden regelmatig plaats. Hoe vaak dit gebeurt, hangt af van verschillende situaties en omstandigheden. Bijvoorbeeld van het soort bedrijf en de vergunning die een ondernemer of inwoner heeft. Daarnaast houden we ook rekening met het naleefgedrag. Worden de regels overtreden? Dan komt de omgevingsdienst vaker controleren.

Een toezichthouder kan bij u een controle doen als:

 • u een omgevingsvergunning heeft;
 • u kamers verhuurt;
 • iemand een milieuklacht heeft ingediend en uw bedrijf hier de oorzaak van is;
 • u asbest gaat verwijderen;
 • u zich niet aan de milieu- en bouwregels houdt en dus illegaal handelt;
 • als u een bedrijf heeft waar milieuregels voor gelden.

Hoe kan ik mij op een controle voorbereiden?

Als u een bericht heeft ontvangen over een geplande controle, staat in dat bericht wat u kunt doen ter voorbereiding. Het is altijd goed om ervoor te zorgen dat u documenten zoals productcertificaten, vergunningen etc. op een vaste plek klaar heeft liggen. Zo zijn deze makkelijk in te zien als u een onaangekondigd bezoek krijgt.

Gerelateerd

Milieuverplichting voor bedrijven

Wilt u een bedrijf starten of verbouwen? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een melding moet doen of informatie moet aanleveren. 

Asbest verwijderen in of om uw woning

Heeft u asbest gevonden in of om de woning? U mag dat in sommige gevallen zelf verwijderen als dit aan bepaalde eisen voldoet.