Asbest verwijderen

Heeft u asbest gevonden in of om de woning? U mag dat in sommige gevallen zelf verwijderen als dit aan bepaalde eisen voldoet. Anders moet u daarvoor een gecertificeerd bedrijf inschakelen. U moet wel altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat (laten) verwijderen. Nadat de sloopmelding geaccepteerd is mag u pas starten met de werkzaamheden.  

Zelf asbest verwijderen

Particulieren mogen onder bepaalde voorwaarden zelf asbest verwijderen. Het asbestmateriaal moet dan wel aan de volgende eisen voldoen:

  • Het mag eenmalig maximaal 35m² van het kadastraal perceel zijn;
  • Het asbest is van het type hechtgebonden, zoals:
    • geschroefde hechtgebonden platen, bijvoorbeeld golfplaten op een schuur;
    • vloerzeil of –tegels die niet zijn verlijmd met de vloer
  • Het asbest mag niet beschadigd of gebroken zijn.

Voldoet het materiaal dat u wilt verwijderen niet aan de eisen? Dan is er een groot risico op het vrijkomen van asbestvezels. In dit geval moet u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen. 

Asbest bij bedrijven

Eigenaren van bedrijven moeten altijd een gecertificeerd bedrijf inschakelen. Lees hier meer over asbest in uw bedrijf.

Op tijd toestemming vragen bij gemeente

Wilt u asbest (laten) verwijderen? Dan heeft u eerst een geaccepteerde sloopmelding nodig. U kunt een sloopmelding asbest doen via het Omgevingsloket Online. Plan goed in wanneer u de melding doet, want u mag pas beginnen als de sloopmelding geaccepteerd is. U ontvangt een brief waarin staat of u wel of geen toestemming krijgt voor het zelf verwijderen van het asbesthoudend materiaal.

  • Heeft u toestemming? Dan kunt u zelf aan de slag. Volg de instructies in de brief op.
  • Heeft u geen toestemming? In de brief staat wat u moet doen. Soms is er meer informatie nodig om de sloopmelding compleet te maken. Of u moet een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.

Asbestinventarisatierapport

Als u niet zelf het asbest mag verwijderen, vragen wij namens de gemeente om een asbestinventarisatierapport of een sloopveiligheidsplan. Dat is altijd verplicht bij werkzaamheden die u door anderen laat uitvoeren. Dit rapport moet u bij uw nieuwe sloopmelding toevoegen.

Slopen van of in een oud pand

Heeft u een pand of woning van voor 1994 of zal de hoeveelheid sloop- of bouwafval naar redelijke inschatting meer dan 10 m3 zal bedragen? En wilt u dit (gedeeltelijk) laten slopen? Dan moet u altijd een sloopmelding doen.

Let op beschermde diersoorten

Voordat u asbest verwijdert of laat verwijderen, moet u onderzoeken of u geen beschermde diersoorten (bijvoorbeeld vogels of vleermuizen) verstoort of verjaagt. U kunt het beste een gecertificeerde aannemer inschakelen. Die werkt zorgvuldig en houdt rekening met de Wet natuurbescherming. Zo’n aannemer weet wanneer hij welke werkzaamheden mag uitvoeren. Het kan zijn dat u door deze wet een ontheffing of vergunning nodig heeft om de werkzaamheden uit te mogen voeren. Kijk voor meer informatie op de website van de RVO.

Handige links

Gerelateerd

Asbest bij bedrijven

Heeft u een bedrijf waar asbest is aangetroffen en wilt u dat laten verwijderen? Dan moet u dit altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Asbest herkennen

Asbest is verboden en mag niet meer toegepast worden. Denkt u dat u asbest heeft in een gebouw? Dan is het goed om te weten hoe u asbest kan herkennen.