Asbest bij bedrijven

Heeft u een bedrijfspand waar asbest is aangetroffen en wilt u dat laten verwijderen? Dan moet u dit altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Daarnaast doet u een sloopmelding bij de gemeente. 

Advies van een asbestinventarisatiebedrijf

Voor de uitvoering, kosten, regels en aanpak van asbest kunt u advies vragen bij een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf bij u in de buurt. Ook kunt u door hen een asbestinventarisatierapport laten maken. Een overzicht van asbestsaneerders in uw regio vindt u op de website van Ascert.

Meld op tijd dat u asbest gaat verwijderen

Voordat u asbest kunt laten verwijderen, moet u een sloopmelding doen bij de gemeente. Deze melding doet u via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. 

De melding dient compleet te zijn van alle benodigde informatie. Dit betreft in ieder geval:

  • tekeningen/foto’s van de te slopen (onderdelen van) bouwwerken 
  • een duidelijke omschrijving van de te slopen onderdelen 
  • een omschrijving van de hoeveelheid vrij te komen afvalstoffen 
  • een sloopveiligheidsplan
  • een asbestinventarisatierapport

Belangrijk: doe de melding minimaal 4 weken voordat u start met de werkzaamheden! De asbestsaneerder kan dit ook voor u doen.

Akkoord op uw melding

Omgevingsdienst Rivierenland controleert namens de gemeente of uw melding compleet is. Als de sloopmelding is geaccepteerd kunt u de sloopwerkzaamheden laten uitvoeren. Een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf moet het asbest voor u verwijderen. Zodra de werkzaamheden klaar zijn, moet een geaccrediteerd laboratorium de locatie vrijgeven. Dat betekent dat u de locatie weer veilig kunt betreden, zonder beschermingsmiddelen. 

Geen akkoord op uw melding

Soms is er meer informatie nodig om akkoord te geven op de sloopmelding. U moet dan een nieuwe sloopmelding doen en de benodigde extra informatie toevoegen. 

Ook kan het voorkomen dat er, naast de sloopmelding, een omgevingsvergunning nodig is voor het slopen van (een deel van) een gebouw. Denk bijvoorbeeld aan een monument. Voor een overzicht van alle benodigde gegevens kunt de vergunningcheck doen via het Omgevingsloket

Meer weten?

Kijk voor meer informatie en regels over asbest op de website van InfoMil.

Gerelateerd

Asbest verwijderen

Heeft u asbest gevonden in of om de woning? U mag dat in sommige gevallen zelf verwijderen als dit aan bepaalde eisen voldoet.

Asbest herkennen

Asbest is verboden en mag niet meer toegepast worden. Denkt u dat u asbest heeft in een gebouw? Dan is het goed om te weten hoe u asbest kan herkennen.