Asbest bij bedrijven

Heeft u een bedrijf waar asbest is aangetroffen en wilt u dat verwijderen? Dan moet u dit altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Tenminste vier weken voor de start van de asbestverwijdering doet u een sloopmelding bij de gemeente. 

Advies over het verwijderen van asbest in uw bedrijf

Voordat u asbest laat verwijderen, moet u een asbestinventarisatierapport laten opstellen. Hiermee krijgt u inzicht in de uitvoering, kosten, regels en aanpak van het verwijderen van asbest. Een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf (ook wel asbestsaneerder genoemd) kan vervolgens het asbest op een veilige manier verwijderen. Een overzicht van bedrijven die asbestinventarisatierapporten kunnen opstellen en asbestsaneerders in uw regio vindt u op de website van Ascert.

Meld op tijd dat u asbest gaat verwijderen

Voordat u asbest kunt laten verwijderen, moet u een sloopmelding doen bij de gemeente. Deze melding doet u via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. 

De melding dient compleet te zijn van alle benodigde informatie. Dit betreft in ieder geval:

  • een duidelijke omschrijving van de voorgenomen werkzaamheden: renovatie, verbouwing of sloop;
  • een omschrijving van de te verwijderen asbestbronnen en/of te slopen onderdelen;
  • een omschrijving van de hoeveelheid vrijkomende afvalstoffen;
  • een asbestinventarisatierapport;
  • Indien van toepassing een risicomatrix incl. sloopveiligheidsplan.

Belangrijk: doe de melding minimaal 4 weken voordat u start met de werkzaamheden! De asbestsaneerder kan dit ook voor u doen.

Akkoord op uw melding

Omgevingsdienst Rivierenland controleert namens de gemeente of uw melding compleet is. Bij akkoord kunt u starten met de asbestsanering. Een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf moet het asbest voor u verwijderen. Zodra de werkzaamheden klaar zijn, moet een gecertificeerd laboratorium de locatie vrijgeven. Dat betekent dat u de locatie weer veilig kunt betreden, zonder beschermingsmiddelen. 

Geen akkoord op uw melding

Soms is er meer informatie nodig om akkoord te geven op de sloopmelding. U moet dan een nieuwe sloopmelding doen en de benodigde extra informatie toevoegen. 

Ook kan het voorkomen dat er, naast de sloopmelding, een omgevingsvergunning nodig is voor het slopen van (een deel van) een gebouw. Denk bijvoorbeeld aan een monument. Voor een overzicht van alle benodigde gegevens kunt de vergunningcheck doen via het Omgevingsloket. 

Omgevingsvergunning

Als u tijdens of na de sloopwerkzaamheden het pand ook gaat verbouwen, herstellen of op een andere manier gaat gebruiken, kan het zijn dat er een omgevingsvergunning nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een monument. Via de vergunningcheck van het Omgevingsloket kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft. Zo ja, dan adviseren wij u om contact op te nemen met het bevoegd gezag.

In de volgende gevallen kan géén gebruik worden gemaakt van de sloopmelding en moet u eerst bij uw gemeente een omgevingsvergunning onderdeel slopen aanvragen:

  • als de sloopwerkzaamheden plaatsvinden in stads- en dorpsgezichten die door de Minister zodanig zijn aangewezen;
  • als de sloopwerkzaamheden plaatsvinden in of bij een beschermd monument;
  • als de sloopwerkzaamheden plaatsvinden in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan is aangegeven dat het verboden is zonder omgevingsvergunning bouwwerken te slopen;
  • als de sloopwerkzaamheden plaatsvinden in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan is aangegeven dat het verboden is zonder omgevingsvergunning graafwerkzaamheden uit te voeren vanwege archeologische waarden.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie en regels over asbest op de website van Milieucentraal.

Gerelateerd

Asbest verwijderen in of om uw woning

Heeft u asbest gevonden in of om de woning? U mag dat in sommige gevallen zelf verwijderen als dit aan bepaalde eisen voldoet.

Asbest herkennen

Asbest is verboden en mag niet meer toegepast worden. Denkt u dat u asbest heeft in een gebouw? Dan is het goed om te weten hoe u asbest kan herkennen.