Lichthinder

Van oudsher ondervinden mensen, dieren en planten dagelijks de invloed van licht en donker. Pas sinds relatief korte tijd hebben we buiten tijdens donkere periodes te maken met kunstverlichting. Dit heeft voor- en nadelen. Door kunstverlichting kunnen we ons in het donker veilig verplaatsen en objecten zichtbaar maken. Maar aan de andere kant verstoort dit de natuur, de nachtrust, de zichtbaarheid van de sterren en de beleving van natuur en landschap.

Kunstverlichting

Toepassing van kunstverlichting komt op steeds grotere schaal voor. De wens en noodzaak ontstaat om de nadelige invloed van kunstlicht zoveel mogelijk te beperken. Sinds 2007 zijn er door de Rijksoverheid een aantal artikelen over lichthinder in het Activiteitenbesluit opgenomen. Dit Activiteitenbesluit bestaat niet meer sinds de komst van de Omgevingswet. Deze staan nu in het Bal (Besluit activiteiten leefomgeving). Verder is er de richtlijn van de NSVV Commissie Lichthinder .

Advies lichthinder

Team advies kan u adviseren over lichthinder en hanteert daarbij de basis van de Richtlijn Lichthinder.

Gerelateerd

Geluidsoverlast

Ervaart u geluidsoverlast in uw omgeving en wilt u dit melden? Waar u dit kunt melden, hangt af van het soort overlast dat u heeft.

Luchtkwaliteit en natte koeltorens

Zware industrie- en wegverkeer hebben veel invloed op het milieu en de luchtkwaliteit. Wetten en regels moeten zorgen voor een goede luchtkwaliteit en inwoners beschermen tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging.