Bouwlawaai

Werkzaamheden tijdens een bouwperiode kunnen zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden. Oftewel: bouwlawaai. Denk bijvoorbeeld aan sloopwerkzaamheden of grondwaterpompen die 24 uur per dag in bedrijf zijn. In enkele gevallen is maatwerk mogelijk om af te wijken van de geluidsregels.

Aanvraag indienen

Als voorbereiding op uw bouwwerkzaamheden kunt u maatwerk aanvragen om meer ruimte te geven bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden door versoepeling van:

  • de dagwaarde van het geluid
  • de blootstellingsduur voor geluidhinder
  • de tijdstippen van uitvoering
  • de perioden van uitvoering

Aan de hand van uw aanvraag bepaalt de gemeente:

  • welke maatregelen u moet nemen;
  • hoe u omwonenden kunt informeren;
  • hoe lang de geluidhinder mag duren.

De omgevingsdienst controleert uw aanvraag en of u voldoet aan de regels. Een maatwerk kunt u aanvragen via het Home – Omgevingsloket (overheid.nl). Voor meer informatie zie Beperken geluidhinder bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

Bouwtoezicht

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. De toezichthouders van de omgevingsdienst controleren of er wordt gebouwd volgens de verleende omgevingsvergunning. Ze controleren ook op de geldende regels uit het Bbl (besluit bouwen leefomgeving), het gemeentelijke omgevingsplan en letten op de veiligheid op en rondom de bouwplaats.