Evenementen

Gaat u een evenement organiseren? Houd dan rekening met overlast door geluid en bedenk dat u hier vaak een vergunning moet aanvragen. De evenementenvergunning stelt voorwaarden aan het geluidsniveau en de duur van bijvoorbeeld een optreden van een band in de open lucht. U bent als organisator zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geluidsnormen. Meer informatie over een evenementenvergunning vindt u op de website van de gemeente waar het evenement plaatsvindt.

Vergunning en geluidsnormen

De evenementenvergunning stelt voorwaarden aan het geluidsniveau en de duur van bijvoorbeeld een optreden van een band in de open lucht. U bent als organisator zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geluidsnormen. Wij zien erop toe dat u zich aan de regels houdt uit de vergunning. Meer informatie over een evenementenvergunning vindt u op de website van de gemeente waar het evenement plaatsvindt en in het Omgevingsloket. Ook vindt u meer informatie op de website Evenementen | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl).

Veelgestelde vragen

U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket.

Per gemeente kunnen deze normen en regels verschillen en daarom kunt u ook hiervoor terecht bij de gemeente.

Gerelateerd

Melden overlast of milieuklacht

U kunt overlast ervaren als er iets in uw leefomgeving gebeurt. U kunt overlast rechtstreeks melden bij het provincieloket van de provincie Gelderland.

Geluidsoverlast

Ervaart u geluidsoverlast in uw omgeving en wilt u dit melden? Waar u dit kunt melden, hangt af van het soort overlast dat u heeft.