Een plan of idee? Bereid u voor en verken uw idee!

Een plan of idee? Bereid u voor! Verken uw idee en check wat nodig is.

Heeft u een plan of idee voor uw omgeving? Bereid u dan eerst voor. Ga naar het Omgevingsloket en doe de vergunningcheck. Dan weet u wat nodig is. U vindt in het Omgevingsloket ook meer informatie bij 'Regels op de kaart' en 'Maatregelen op maat'. Wilt u, voordat u een vergunning aanvraagt of uw idee uitwerkt, weten hoe groot de kans is dat u de vergunning ook echt krijgt of wilt u vooraf advies? Dan kunt u uw idee verkennen door het voor te leggen aan ODR of de gemeente. Past uw idee in het Omgevingsplan, dan dient u een conceptverzoek in of neemt u contact op met ODR. Past uw idee niet in het Omgevingsplan, dan legt u uw plan eerst voor aan de gemeente. 

Let op: voor het voorleggen van een idee worden leges kosten in rekening gebracht. Die worden later verrekend als u een definitieve vergunningaanvraag doet. 

 • Doe de vergunningcheck

  Heeft u een idee om iets te veranderen aan uw omgeving?

  Doe dan eerst de vergunningcheck in het Omgevingsloket. Daar staan alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek. U geeft aan om welke locatie en werkzaamheden het gaat. Daarna krijgt u vragen over uw plan. Als u deze heeft beantwoord, leest u wat nodig is.

 • Dien een conceptverzoek in

  Past uw idee in het Omgevingsplan? Maar wilt u weten of u uw aanvraag compleet is, of u de juiste onderzoeken heeft gedaan en de juiste informatie heeft ingevuld?

  Dan kunt u een conceptverzoek indienen via het Omgevingsloket. U ontvangt dan schriftelijk een advies.

 • Leg uw idee voor aan de gemeente

  Past uw idee niet in het Omgevingsplan of in het beleid van de gemeente?

  Dan kunt u uw plan eerst voorleggen aan de gemeente. Een aantal gemeentelijke specialisten bekijkt uw plan en beoordeelt of het kansrijk is om verder te ontwikkelen.

 • Regels op de kaart

  Wilt u weten welke regels gelden op een locatie?

  Kijk dan in het Omgevingsloket bij ‘Regels op de kaart’. Daar staan alle regels en documenten van alle overheden bij elkaar.

 • Maatregelen voor bedrijven en burgers

  Wilt u weten welke algemene regels er gelden voor uw bedrijf, huis of project?

  Kijk dan in het Omgevingsloket bij ‘Maatregelen voor bedrijven en burgers’. U krijgt dan een overzicht met de maatregelen die u moet nemen, hoe vaak en in welke volgorde. Het is een soort checklist.

 • Vooraf advies

  Heeft u uw idee nog niet zo ver uitgewerkt dat u een conceptverzoek kunt doen? Wilt u eerst advies, weten of het haalbaar is en waar u rekening mee moet houden? Weet u niet of uw idee in het Omgevingsplan past?

  Neem dan contact op met ons. Wij helpen u graag verder!

Veel gestelde vragen

In het Omgevingsloket vindt u informatie over uw omgeving. U kunt hier controleren of u uw werkzaamheden mag uitvoeren volgens de Omgevingswet. En of u daarvoor een vergunning nodig hebt, een melding moet doen of informatie moet geven. Ook kunt u bekijken welke regels gelden op een bepaalde locatie.

Meer over het Omgevingsloket leest u in het Helpcentrum van het Omgevingsloket:

Zo werkt het Omgevingsloket

Bij een storing in het Omgevingsloket ziet u een rode storingsmelding in het Omgevingsloket. Ervaart u een storing? Dat kunt u doorgeven aan het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Meer hierover leest u in het Helpcentrum van het Omgevingsloket:

Storingen in het Omgevingsloket

Er is regelmatig onderhoud in het Omgevingsloket om te zorgen dat het loket goed werkt. Hierover infomeren we u via een gele onderhoudsmelding.

Meer hierover leest u in het Helpcentrum van het Omgevingsloket:

Onderhoud in het Omgevingsloket

Weet u niet zeker of u een vergunning nodig heeft of welke activiteiten u moet kiezen? Doe dan eerst de Vergunningcheck.

Weet u al voor welke activiteiten u een vergunning nodig heeft? Dan kunt u meteen starten via het onderdeel Aanvragen. Nadat u inlogt vult u het aanvraagformulier zo compleet mogelijk in en voegt u de juiste documenten bij het formulier. Daarna beoordeelt de gemeente of het waterschap uw plannen. U ontvangt een besluit van uw gemeente of waterschap of u uw plannen mag uitvoeren of niet.

Meer over het aanvragen van vergunningen leest u in het Helpcentrum van het Omgevingsloket:

Een vergunning aanvragen

Het verschilt per situatie of u wel of geen vergunning nodig heeft. Als u de vergunningcheck doet in het Omgevingsloket, dan weet u of u een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen en met welke zaken u rekening moet houden.

U gaat naar het Omgevingloket en klikt op ‘vergunningcheck’. Vervolgens logt u in met DigiD of E-herkenning.

Daarna ziet u de 5 stappen die u kunt doorlopen. Hieronder leest u welke stappen dat zijn en wat u bij elke stap doet.

 1. bepalen locatie
  • U geeft aan om welke locatie het gaat. U kunt de locatie zoeken op adres, postcode en huisnummer, kadastraal nummer of coördinaten. U ziet de gekozen locatie op de kaart. U kunt wisselen tussen verschillende soorten kaarten (kaartlagen).
 2. werkzaamheden
  • De volgende stap is het aangeven van de werkzaamheden die u wilt doen. U typt dit in. Vaak verschijnen er dan al suggesties. Vaak gaat het om meerdere werkzaamheden. Bijvoorbeeld als u een garage wilt bouwen, maar daarvoor ook een schuurtje moet slopen en een boom moet kappen. Dan geeft u al deze werkzaamehden aan. Vaak worden hier ook al suggesties voor gedaan of worden er vragen gesteld.
 3. vragen beantwoorden
  • De volgende stap is het beantwoorden van vragen. Op basis van het adres en de werkzaamheden die u heeft ingevuld, krijgt u vragen. Meestal kunt u dan kiezen uit ‘ja’ of ‘nee’ of heeft u meerdere keuzemogelijkheden. In eerste instantie ziet u veel vragen staan. Maar na het beantwoorden van vragen, verdwijnen er ook weer vragen. Dat is afhankelijk van uw antwoord. Bij veel vragen ziet u een ‘i’ staan. Als u daar op klikt, wordt uitgelegd wat er met de vraag of term wordt bedoeld.
 4. resultaat
  • Als u de vragen heeft beantwoord, klikt u op ‘volgende stap’. Dan leest u het resultaat van uw vergunningcheck en weet u wat u moet doen. U kunt dit resultaat downloaden als een pdf en vervolgens opslaan.
 5. start een aanvraag
  • Als u daarna direct uw vergunning wilt aanvragen, een melding wilt doen of informatie wilt verstrekken, klikt u op de knop ‘naar aanvragen’. Dan kunt u uw vergunningaanvraag starten.

Om de vergunningcheck te kunnen doen, heeft u DigiD of E-herkenning nodig.

Gemeenten, waterschappen, provincies en de rijksoverheid maken de vragen voor de Vergunningcheck. Ze maken vragen over hun eigen regels.

Op uw locatie kunnen regels gelden van meerdere overheden. Bijvoorbeeld van uw gemeente en van uw waterschap. In het Omgevingsloket ziet u daarom ook van welke overheid de vragen zijn.

De vragen die overheden maken voor het Omgevingsloket heten toepasbare regels. Meer hierover leest u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO):

Introductie toepasbare regels

In het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zijn trefwoorden opgenomen voor de werkzaamheden. Wanneer u als initiatiefnemer op deze woorden zoekt in het Omgevingsloket, vindt u deze werkzaamheid. Bij het invoeren van een zoektermen, worden er ook zoeksuggesties gedaan om u te helpen zoeken. Tijdens de Vergunningcheck en bij Maatregelen op maat worden ook gerelateerde werkzaamheden getoond. Dit zijn werkzaamheden die vaak worden gedaan in combinatie met de geselecteerde werkzaamheden.

Meer hierover leest u op de website van IPLO:

Werkzaamheden

Inwoners, bedrijven en overheden kunnen met activiteiten de omgeving veranderen. Overheden, zoals een gemeente of waterschap, maken regels voor deze activiteiten. Dit noemen ze juridische activiteiten. De overheid die de regels maakt, bepaalt de juridische activiteiten. Als u een vergunning aanvraagt of een melding doet, doet u dat voor een juridische activiteit. In het onderdeel Aanvragen ziet u alleen juridische activiteiten en geen werkzaamheden.

Niet iedereen kent altijd de juridische naam van een activiteit. Het Omgevingsloket gebruikt daarom werkzaamheden en trefwoorden bij de Vergunningcheck en bij Maatregelen op maat. Een werkzaamheid is de beschrijving van een juridische activiteit in begrijpelijke en duidelijke woorden.

Meer hierover leest u in het Helpcentrum van het Omgevingsloket:

Wat is het verschil tussen werkzaamheden en activiteiten

In het Omgevingsloket vult u bij de Vergunningcheck in welke werkzaamheden u wilt doen. Het Omgevingsloket gebruikt ook bijzondere werkzaamheden: bedrijfstakken. Deze hebben een speciale functie: ze geven bedrijfstakken aan waarvoor het Rijk milieuregels heeft gemaakt. Kiest u in het Omgevingsloket een werkzaamheid die hieraan is gekoppeld? Dan krijgt u een lijst met bedrijfstakken te zien waar u uw bedrijfstak kunt selecteren

Bijvoorbeeld:

Een voorbeeld van een bedrijfstak is de werkzaamheid ‘Metaalbedrijf’. De werkzaamheden die bij de subactiviteiten van deze bedrijfstak horen, zijn bijvoorbeeld ‘Metaal bewerken of behandelen’ en ‘Auto’s of andere gemotoriseerde voertuigen of werktuigen onderhouden of repareren’.

Meer hierover leest u in het Helpcentrum van het Omgevingsloket:

Bedrijfstak kiezen bij een werkzaamheid

Als u bij het indienen van een aanvraag niet de juiste activiteit kunt vinden, kunt u de Vergunningcheck doorlopen. De Vergunningcheck gaat uit van werkzaamheden, wat vertalingen van activiteiten zijn in meer begrijpelijke woorden. Daarmee is het makkelijker om de juiste activiteit te vinden.
Echter, niet alle activiteiten en werkzaamheden staan in het Omgevingsloket. Bijvoorbeeld omdat voor sommige activiteiten is namelijk afgesproken dat het aanvragen van een vergunning niet via het Omgevingsloket gaat. Ook zijn er activiteiten die niet helemaal onder de Omgevingswet vallen. Dat deel van uw aanvraag kunt u dan ook niet via het Omgevingsloket indienen.

Meer hierover leest u in het Helpcentrum van het Omgevingsloket:

Activiteiten zoeken

In het nieuwe Omgevingsloket staan aanvragen en meldingen in Mijn Omgevingsloket. Daar staan ze onder Mijn projecten. Als initiatiefnemer kunt u hier uw projecten in één overzicht terugvinden en beheren. Voor vragen over de status van uw aanvraag, kunt u zich het beste richten tot het betreffende bevoegd gezag.

Meer hierover leest u in het Helpcentrum van het Omgevingsloket:

Aanvraag terugvinden

Ja, dat kan. Nadat u een vergunningaanvraag heeft ingediend via het Omgevingsloket, kunt u deze in het Omgevingsloket ook aanvullen. Een aanvulling kan nodig zijn omdat uw overheid meer informatie nodig heeft, of omdat u zelf iets wil toevoegen.

Meer hierover leest u in het Helpcentrum van het Omgevingsloket:

Aanvraag aanvullen

Ja, u kunt uw verzoek op een later moment verder invoeren en indienen als u al begonnen was in een project.

Uw ingevulde gegevens worden automatisch opgeslagen. In dit geval ziet u alleen de knoppen Aanvragen en Deelnemers onder het onderdeel Mijn project. De knop Ingediende verzoeken ziet u ná het indienen van uw verzoek. Onder de knop Aanvragen kunt u uw verzoek verder aanvullen door een van de stappen te selecteren.

Meer hierover leest u in het Helpcentrum van het Omgevingsloket:

Verzoek later indienen

Nee, dat kan niet, In het Omgevingsloket zijn aanvragen en meldingen altijd onderdeel van een project. Aanvragen en meldingen in een project heten verzoeken in het Omgevingsloket. Een project bestaat uit altijd 1 of meer verzoeken.
U kunt een project of verzoek starten en op een ander moment indienen. Het Omgevingsloket slaat ingevulde gegevens automatisch op als verzoek binnen een project.

Komen er in de loop van het project nieuwe activiteiten bij? Dan kunt u op verschillende momenten nieuwe activiteiten toevoegen aan het project. Dit kan door een nieuw verzoek te maken, zonder dat de samenhang met het project verdwijnt.

Meer hierover leest u op de website van het IPLO:

Activiteit toevoegen bij een ingediende aanvraag

Als u een conceptverzoek doet, kijken wij of uw aanvraag compleet is, of er nog onderzoeken nodig zijn en of u nog met andere zaken rekening moet houden. U doet uw conceptverzoek in het Omgevingloket. U kiest voor ‘vergunning aanvragen’. U doorloopt de stappen. Vervolgens kiest u in het onderdeel ‘aanvragen’ niet voor ‘vergunning aanvragen’, maar voor ‘conceptverzoek’. U krijgt dan een schriftelijk advies van ons. Daarna moet u de vergunning nog wel definitief aanvragen.

Als uw idee of plan niet in het Omgevingsplan past, moet u uw idee eerst voorleggen aan de gemeente. Een aantal gemeentelijke specialisten beoordeelt of uw idee kansrijk is om verder te ontwikkelen. Dit overleg wordt vaak ‘intaketafel’ genoemd. Maar er zijn ook gemeenten die hier een andere naam voor gebruiken.

Als uw idee niet in het Omgevingsplan past en veel gevolgen heeft voor de omgeving, dan wordt uw idee tijdens een omgevingstafel besproken. Aan een omgevingstafel zitten niet alleen specialisten vanuit de gemeente, maar ook specialisten van andere organisaties. Samen beoordelen zij of een idee kansrijk is, aangepast moet worden of niet mogelijk is. Zo’n omgevingstafel kan uit meerdere ronden bestaan. Dat verschilt per gemeente en per idee. En net als bij de intaketafel gebruiken gemeenten ook andere namen voor de omgevingstafel.

Wilt u weten welke regels en beleid gelden op een locatie en toekomstige ontwikkelingen bekijken? Dan doet u dat bij ‘regels op de kaart’ in het Omgevingsloket. U vindt hier de regels en het beleid van alle overheden bij elkaar. Zo kunt u opzoeken wat er op een bepaalde locatie wel of niet mag. Dat is handig als u zelf iets wilt gaan doen. Maar ook als u wilt weten of een verandering in uw buurt is toegestaan. En u kunt er zien wat toekomstige projecten zijn.

Als u werkzaamheden gaat uitvoeren, moet u vaak bepaalde maatregelen nemen. Bij ‘maatregelen voor bedrijven en burgers’ ziet u welke maatregelen gelden voor een bepaalde werkzaamheid.

Maatregelen op maat in het Omgevingsloket is de opvolger van de Maatregelchecker uit de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Het downloaden van het overzicht is iets veranderd ten opzichte van de AIM. In de AIM was het overzicht als pdf opgedeeld in 3 verschillende bestanden (‘Overzicht maatregelen’, ‘Beknopt overzicht maatregelen’ en ‘Overzicht maatregelen in spreadsheet’). In Maatregelen op maat zijn deze bestanden samengevoegd tot één overzicht.

Meer hierover leest u in het Helpcentrum van het Omgevingsloket:

Verschil tussen Maatregelen op maat en AIM

Heeft u uw idee nog niet zo ver uitgewerkt dat u een conceptverzoek kunt doen? Wilt u eerst weten of het haalbaar of wenselijk is? En waar u rekening mee moet houden? Dan kunt u uw idee voorleggen aan ons. U stuurt ons een e-mail met informatie over uw idee, de locatie en uw contactgegevens. Wij nemen het dan in behandeling en laten u weten wat mogelijk is. Dat kan per e-mail, telefonisch of we nodigen u uit voor ons spreekuur.

Natuurlijk kunt u ons ook bellen, via 0344 – 579 314.

Is uw idee groot of complex en weet u al dat het niet in het Omgevingsplan past? Dan neemt u contact op met uw gemeente.

Handig om te weten

Bodemonderzoek nodig?

Soms moet u een bodemonderzoek uit laten voeren. Wanneer en hoe u dat doet, leest u hier.

Natuurregels bouwen of slopen

Als u iets gaat doen in uw omgeving, kan het zijn dat u rekening moet houden met de natuurregels uit de Omgevingswet. Denk aan nieuwbouwplannen, bouw- en renovatiewerkzaamheden, het starten of wijzigen van een bedrijf (bijvoorbeeld een industrie of agrarisch bedrijf), of sloopwerkzaamheden. Maar ook bij ruimtelijke plannen moet bekeken worden of de gewenste ontwikkeling wel mogelijk is zonder beschermde plant- en diersoorten en natuurgebieden te beschadigen. Nieuwbouw of een renovatie zijn vaak goede momenten om maatregelen te treffen om de natuur te helpen.

Bomen kappen of rooien

Soms veroorzaakt een boom veel overlast. De wortels drukken bijvoorbeeld de stoep omhoog. Of door het afbreken van takken ontstaat er een onveilige situatie. U mag een boom niet zomaar rooien of kappen, ook niet als u de eigenaar bent.