Bomen kappen of rooien

Soms veroorzaakt een boom veel overlast. De wortels drukken bijvoorbeeld de stoep omhoog. Of door het afbreken van takken ontstaat er een onveilige situatie. U mag een boom niet zomaar rooien of kappen, ook niet als u de eigenaar bent. U kunt hiervoor een boete krijgen. In sommige gevallen heeft u voor het kappen of rooien van een boom een vergunning nodig of heeft u te maken met andere regels.

Doe de vergunningcheck

Het hangt vaak van de soort boom en de locatie van de boom af of u een vergunning nodig heeft en welke regels nog meer gelden. Het kan namelijk zijn dat de boom op een lijst met waardevolle bomen van uw gemeente staat of in een beschermd natuurgebied.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft voor het kappen van een boom of wilt u weten of u zich aan andere regels moet houden? Doe dan de vergunningcheck in het Omgevingsloket.

Hoe vraag ik een vergunning aan of doe ik een melding?

Als u de vergunningcheck heeft gedaan en daaruit blijkt dat u een vergunning moet aanvragen of een melding molet doen, dan regelt u dit via het Omgevingsloket.

Overlast door een boom

Soms veroorzaakt een boom veel overlast. De wortels drukken bijvoorbeeld de straat of stoep omhoog. Of er is een risico dat takken afbreken en op het fietspad of wegdek terecht komen. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Als onderhoud van de boom die overlast veroorzaakt niet genoeg kan helpen, dan wordt er toch een kapvergunning toegekend. Ook bij waardevolle bomen. In sommige gevallen kan het zijn dat u verplicht bent om een nieuwe boom te planten.  

Bomen kappen: waar moet u rekening mee houden?

Bij het kappen van bomen zijn er altijd wetten en regels waar u zich aan moet houden. Daarnaast kunnen er andere factoren zijn die bepalen of en wanneer u een boom kunt kappen.

Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 staan de regels voor het kappen van bomen in de Omgevingswet. Bomen die beschermd zijn, staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Voor het kappen van dit soort bomen moet een melding gedaan worden bij de provincie. Het kan zijn dat er een herplantingsplicht geldt. In sommige gevallen is er sprake van effecten op beschermde natuurgebieden (Natura 2000 of ecologische hoofdstructuur) of soorten (flora en fauna).

Broedseizoen

Bij het kappen van bomen moet u rekening houden met het broedseizoen. Dit geldt zowel voor bomen waarvoor u een vergunning nodig heeft, als voor bomen die u zonder vergunning kunt kappen. Veel vogelsoorten broeden van medio maart tot medio juli. Maar er zijn ook vogels die al in februari of tot in augustus broeden. U moet zelf onderzoeken of u met het kappen geen nest verstoort. Meer informatie over het broedseizoen vindt u via de website van de Vogelbescherming Nederland.

Omgevingsplan

Uw gemeente kan in het omgevingsplan aangeven welke regels zij hanteren voor het kappen van bomen. Bijvoorbeeld een speciale aanduiding ‘beschermde boom’, een dubbelbestemming met kapverbod of een ecologische waarde. Sommige bomen hebben daarnaast een beschermde status (ze zijn aangemerkt als monument of liggen in een beschermd stadsgezicht).

Veelgestelde vragen

Dit veroorzaakt veel overlast, maar de eikenprocessierups is goed te bestrijden. Daarom is deze overlast geen reden om een boom te kappen. Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie over de bestrijding van de eikenprocessierups.

Gerelateerd

Natuurregels bouwen of slopen

Als u iets gaat doen in uw omgeving, kan het zijn dat u rekening moet houden met de natuurregels uit de Omgevingswet. Denk aan nieuwbouwplannen, bouw- en renovatiewerkzaamheden, het starten of wijzigen van een bedrijf (bijvoorbeeld een industrie of agrarisch bedrijf), of sloopwerkzaamheden. Maar ook bij ruimtelijke plannen moet bekeken worden of de gewenste ontwikkeling wel mogelijk is zonder beschermde plant- en diersoorten en natuurgebieden te beschadigen. Nieuwbouw of een renovatie zijn vaak goede momenten om maatregelen te treffen om de natuur te helpen.

Bouwen en slopen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente.