Bouwen en slopen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen. Het kan zijn dat u eerst bodemonderzoek moet laten uitvoeren of specifieke milieumaatregelen moet treffen. 

Wilt u verbouwen of slopen?

Wilt u bouwen of verbouwen, of iets aan de omgeving rond uw woning veranderen? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig of moet u een melding doen. Bijvoorbeeld voor het verbouwen of slopen van een woning, het kappen van een boom, het plaatsen van een schutting of het aanleggen van een inrit. Veel van deze vergunningen kunt u in één keer aanvragen via het Omgevingsloket

Heeft u een vergunning nodig?

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck in het Omgevingsloket. U voert daar uw bouwlocatie en werkzaamheden in. Daarna ziet u of u verplicht bent om een vergunning aan te vragen of een melding te doen. 

Wat zijn de regels voor vergunningvrij bouwen?

Op de website van het informatiepunt leefomgeving vindt u de regels over vergunningvrij bouwen. Vergunningvrij bouwen betekent niet regelvrij bouwen. U moet wel voldoen aan de technische regels uit het Besluit bouwen leefomgeving. Ook het burenrecht (privaatrecht uit het Burgerlijk Wetboek) is van toepassing bij het vergunningvrij bouwen. Overleg vooraf ook met uw buren over uw plannen, zo voorkomt u conflicten met hen.

Vergunningvrij bouwen

De Rijksoverheid heeft ook een aantal toelichtingen gemaakt:

Zonnecollectoren en zonnepanelen op een dak

Heeft u een vergunning nodig?

Is de uitkomst van de vergunningscheck dat u een omgevingsvergunning nodig hebt? Dan vraagt u deze aan via het Omgevingsloket. Houd er rekening mee dat de beoordeling op de aanvraag van een omgevingsvergunning 8 weken kan duren.

Overige regels

Let op: er moet ook aan het omgevingsplan getoetst worden. Voor meer informatie kijkt u op: Vergunningplicht omgevingsplanactiviteit | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

Meld de start of de afronding van een (ver)bouw(ing)

Informeer ons over de start of afronding van een (ver)bouw(ing). Zodra u de vergunning ontvangen heeft, kunt u starten met de bouw. Vergeet niet om ook ons te informeren over de start en het einde van de bouw. Dit kan met de informatieplicht in het Omgevingsloket van de bouwactiviteit.

Is de start of einddatum van de bouw anders dan eerder met ons gedeeld? Geef dit dan door, door een e-mail te sturen naar post@odrivierenland.nl, waarin u de gewijzigde  datum aangeeft van de start van de bouw. Vermeld daarbij ook het zaaknummer van de vergunning.

Gerelateerd

Bouwlawaai

Werkzaamheden tijdens een bouwperiode kunnen zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden. Oftewel: bouwlawaai. Denk bijvoorbeeld aan sloopwerkzaamheden of grondwaterpompen die 24...

Asbest verwijderen in of om uw woning

Heeft u asbest gevonden in of om de woning? U mag dat in sommige gevallen zelf verwijderen als dit aan bepaalde eisen voldoet.