Uw idee verkennen

Wilt u, voordat u een vergunning aanvraagt of uw idee uitwerkt, weten hoe groot de kans is dat u de vergunning ook echt krijgt of wilt u vooraf advies? Dan kunt u uw idee verkennen door het voor te leggen aan ODR of de gemeente. Er zijn meerdere mogelijkheden.

Een conceptverzoek indienen

Uw idee past binnen het Omgevingsplan en u heeft het al uitgewerkt. Maar u wilt graag weten of uw aanvraag compleet is, of u de juiste onderzoeken heeft gedaan en de juiste informatie heeft ingevuld. Dan dient u een conceptverzoek in via het Omgevingsloket. Dit conceptverzoek komt dan automatisch binnen bij ODR. Wij maken een inschatting en zoeken wat zaken voor u uit. Wij toetsen de plannen aan de wetten en regels. Wij overleggen met onze adviseurs en soms ook met collega’s bij de gemeente. Daarna ontvangt u van ons een brief met ons advies. Als in de brief staat dat er waarschijnlijk een vergunning kan worden verleend, moet u deze vergunning nog officieel aanvragen in het Omgevingsloket. Het conceptverzoek heeft dus geen juridische status en is geen onderdeel van de wettelijke procedure.

Uw idee of plan voorleggen aan de gemeente

Uw idee past niet in het Omgevingsplan of in het beleid van de gemeente of ligt politiek gevoelig. Dan legt u uw idee of plan voor aan de gemeente. Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie over wat u daarvoor moet doen en hoe uw gemeente werkt. Hieronder vindt u de link naar de website van uw gemeente:

Uw idee voorleggen aan ODR en advies vragen

Heeft u uw idee nog niet zo ver uitgewerkt dat u een conceptverzoek kunt doen? Wilt u eerst weten of het haalbaar is en waar u rekening mee moet houden? Weet u niet of uw idee in het Omgevingsplan past? Dan kunt u uw idee voorleggen aan ons en advies vragen.

U kunt ons een e-mail sturen of telefonisch contact opnemen. Lees hier wat u moet doen en welke informatie wij nodig hebben om u verder te kunnen helpen.

Leges

Als u een conceptverzoek indient, advies opvraagt of uw idee voorlegt aan de gemeente, dan betaalt u hier leges voor. Ook als u uiteindelijk geen vergunning aanvraagt. Vraagt u in een later stadium een vergunning aan, dan worden de eerder betaalde leges verrekend met de leges voor de vergunningaanvraag. Lees hier meer over leges.

Veel gestelde vragen

Als uw idee in het Omgevingsplan van uw gemeente past, maar u wilt weten of uw aanvraag compleet is of de juiste onderzoeken heeft gedaan, dan kunt u een conceptverzoek indienen. U gaat dan naar het Omgevingsloket en klikt op vergunning aanvragen. U beantwoordt de vragen en verstrekt de informatie die u heeft. Vervolgens kiest u niet voor ‘vergunning aanvragen’ maar voor ‘conceptverzoek indienen’. Dan komt uw verzoek bij ons terecht en ontvangt u van ons een reactie of advies.

Tekeningen en toelichting mogen door de aanvrager zelf gemaakt worden. De tekeningen dienen te voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor bouwkundig tekenwerk. Hierbij is het in ieder geval noodzakelijk dat;
1. gevels, plattegronden en doorsneden in dezelfde schaal getekend zijn (bij voorkeur 1:100),
2. op de plattegrond het gebruik van de ruimtes aangegeven is;
3. duidelijk aangegeven is wat gewijzigd wordt;
4. de tekening van de huidige toestand overeenkomt met de werkelijke situatie;
Bij ingrijpende wijzigingen van de fysieke leefomgeving is het raadzaam de plannen door een deskundige te laten uitwerken.

De gemeente legt in een Omgevingsplan vast welke activiteiten wel of niet zijn toegestaan in een bepaald gebied. Denk daarbij aan de thema’s wonen, recreatie of bedrijvigheid. In het Omgevingsplan staat niet wat er in welk gebied komt, maar wat er in een bepaald gebied mag. Zo biedt het Omgevingsplan ruimte voor nieuwe initiatieven.

Ook legt de gemeente in het Omgevingsplan vast hoe zij omgaat met bepaalde regels, bijvoorbeeld voor geur, geluid of trillingen. Een gemeente mag daarbij afwijken van de standaardnormen.

U vindt het Omgevingsplan van uw gemeente in het Omgevingsloket. Als u bij ‘Regels op de kaart’ het adres invult, krijgt u alle regels en stukken die gelden voor die locatie. Dus ook het Omgevingsplan.

Als u uw idee wilt voorleggen aan de gemeente, leest u op de website van uw gemeente hoe u dit doet.

Als uw idee of plan niet in het Omgevingsplan van uw gemeente past, dan kunt u uw idee of plan voorleggen aan de gemeente. Uw idee wordt dan voorgelegd aan gemeentelijke specialisten en soms ook aan specialisten van andere organisaties. Veel gemeenten noemen het overleg met de gemeentelijke specialisten een ‘intaketafel’ en het overleg met andere partijen een ‘omgevingstafel’. Maar gemeenten zijn hier vrij in. Sommige gemeenten hebben maar 1 soort overleg en voegen de intaketafel en omgevingstafel dus samen.

Wil je weten hoe jouw gemeente dit heeft geregeld? Kijk dan op de website van je gemeente of neem contact op met jouw gemeente.

U kunt ons een e-mail sturen via post@odrivierenland.nl of bellen met 0344 – 579 314.

De kosten voor een conceptverzoek of overleg met de gemeente noemen we leges. Elke gemeente bepaalt zelf hoeveel kosten zij in rekening brengen. Deze bedragen leggen zij elk jaar vast in de legesverordening van de gemeente. U leest hier meer over de leges kosten.