Uw idee voorleggen en advies vragen

Soms wilt u voordat u uw idee verder uitwerkt of een vergunning aanvraagt, weten of het haalbaar is en waar u rekening mee moet houden. Dan kunt u uw idee voorleggen aan ons en advies vragen. Wij kunnen dan voor u een inschatting maken en al wat dingen voor uitzoeken, zonder dat u echt een vergunning aanvraagt of een conceptverzoek doet.

Let op: U betaalt hier leges kosten voor, maar als u daarna besluit om een vergunning aan te vragen worden de kosten hiermee verrekend.

Hoe leg ik mijn idee voor aan ODR?

Stuur ons een e-mail

Stuur een e-mail naar post@odrivierenland.nl met de volgende informatie:

  • wat uw idee of plan is;
  • voor welke locatie uw idee of plan geldt;
  • wat de invloed van uw plan is op de omgeving;
  • een situatietekening
  • foto’s van de bestaande situatie
  • uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres).

Gaat het om bouwplannen? Stuur dan ook de volgende informatie mee, als u die heeft:

  • Tekening van de bestaande gevels, bestaande plattegronden en bestaande doorsneden, bij verbouw of aanbouw. De schaal is schaal 1: 100 en voorzien van maatvoering;
  • Tekening van de nieuwe gevels, nieuwe plattegronden, nieuwe doorsneden. De schaal is schaal 1: 100 en voorzien van maatvoering en details, waarvan de schaal 1:5 is;
  • Overzicht van de toe te passen kleuren en materialen van de verschillende bouwdelen (gevels, stenen, voegwerk, kozijnen, ramen en deuren, daken, goten en boeiboord) en eventuele monsters van de toe te passen materialen.

Bel ons!

Natuurlijk kunt u ons ook eerst bellen via 0344 – 579 314.

Wat gebeurt er met mijn vraag?

Zodra wij uw vraag en informatie hebben ontvangen, toetsen wij de aanvraag aan de wetten en regels. Soms wordt de aanvraag ook voorgelegd aan onze adviseurs. U ontvangt per brief een reactie op uw vraag. Wij laten u in deze brief weten of het waarschijnlijk is dat u een vergunning krijgt en wat nog moet doen voordat u een definitieve vergunningaanvraag in kunt dienen. Wij verstrekken hier geen mondelinge informatie over. U kunt geen bezwaar maken tegen de informatie die in de brief staat. U kunt vervolgens uw vergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

Veelgestelde vragen

Tekeningen en toelichting mogen door de aanvrager zelf gemaakt worden. De tekeningen dienen te voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor bouwkundig tekenwerk. Hierbij is het in ieder geval noodzakelijk dat;
1. gevels, plattegronden en doorsneden in dezelfde schaal getekend zijn (bij voorkeur 1:100),
2. op de plattegrond het gebruik van de ruimtes aangegeven is;
3. duidelijk aangegeven is wat gewijzigd wordt;
4. de tekening van de huidige toestand overeenkomt met de werkelijke situatie;
Bij ingrijpende wijzigingen van de fysieke leefomgeving is het raadzaam de plannen door een deskundige te laten uitwerken.

De kosten verschillen per gemeente. Dit worden leges genoemd. In de legesverordening van de gemeente staat wat de kosten zijn voor deze aanvraag.