Leges

Gemeenten heffen leges voor het verrichten van diensten. Dat geldt voor het aanvragen van een reisdocument of een rijbewijs, het opvragen van documenten, het aanvragen van een bouw- of milieuvergunning, maar ook als u een advies of overleg wilt over plannen die u heeft. Gemeenten maken daar namelijk kosten voor. Deze kosten berekenen ze aan u door. Deze kosten worden leges genoemd. Als wij diensten uitvoeren voor de gemeente, dan zijn wij verplicht deze leges met u te verrekenen.

De leges verschillen per aanvraag en per gemeente. Aan het einde van elk jaar stelt de gemeenteraad de legesverordening voor het jaar erna vast. In de legesverordening staat hoeveel leges zij per dienst in rekening brengen. Bij het bepalen van de kosten moeten zij zich wel houden aan wettelijke regels.

Veel gestelde vragen

De leges verschillen per aanvraag en per gemeente. Aan het einde van elk jaar stelt de gemeenteraad de legesverordening voor het jaar erna vast. In de legesverordening staat hoeveel leges zij per dienst in rekening brengen. Bij het bepalen van de kosten moeten zij zich wel houden aan wettelijke regels.

Wilt u weten wat de leges zijn in uw gemeente? U vindt de legesverordeningen hier:

Ja, ook als u de vergunning niet krijgt of de aanvraag intrekt, moet u leges betalen.

Ja, als u eerst advies opvraagt en later een definitieve vergunningaanvraag doet, dan worden de leges voor het advies verrekend met de leges voor de vergunningaanvraag.

Voor alle aanvragen milieuvergunning die u vanaf 1 januari 2024 indient, moet u leges betalen.