Leges

Gemeenten heffen leges voor het verrichten van diensten. Dat geldt voor de aanvraag van een reisdocument of een rijbewijs, het opvragen van documenten, maar ook voor het aanvragen van een (bouw) vergunning. Gemeenten maken daar kosten voor. Deze kosten berekenen ze aan u door. Deze kosten worden leges genoemd. Als wij diensten uitvoeren voor de gemeente, dan zijn wij verplicht deze leges met u te verrekenen.

De leges verschillen per aanvraag en per gemeente. Aan het einde van elk jaar stelt de gemeenteraad de legesverordening voor het jaar erna vast. In de legesverordening staat hoeveel leges zij per dienst in rekening brengen. Bij het bepalen van de kosten moeten zij zich wel houden aan wettelijke regels.

Wilt u weten wat de legeskosten zijn in uw gemeente? U vindt de legesverordeningen hier: