Flitsvergunning

Heeft u een vergunning nodig voor een dakkapel, erfafscheiding, kozijnwijziging of reclame uiting? Dan is het voor de inwoners van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel mogelijk om een flitsvergunning aan te vragen. Een flitsvergunning wordt binnen 5 werkdagen verleend. Normaal duurt de afhandeling van zo’n vergunningaanvraag 8 weken. Bent u benieuwd of uw aanvraag hiervoor in aanmerking komt? Lees dan snel verder.

Voor welke bouwwerkzaamheden kan ik een flitsvergunning aanvragen?

 • Dakkapellen
 • Erfafscheidingen
 • Reclame uitingen (ook reclamezuilen)
 • Kozijnwijzigingen

Wat zijn de voorwaarden van een flitsvergunning?

 • De aanvraag is volledig en alle gegevens en bijlagen zijn aanwezig;
 • De bouwwerkzaamheden passen binnen de voorschriften van het bestemmingsplan;
 • Uw plan wordt positief beoordeeld door de welstandscommissie;
 • Uw plan betreft geen monument;
 • Uw plan ligt niet in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • U dient de aanvraag digitaal in via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl) en bij projectomschrijving geeft u aan ‘flitsvergunning’.

Als de aanvraag niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet dan beoordelen we uw aanvraag volgens de reguliere procedure en duurt de afhandeling 6-8 weken.

Welke gegevens heeft u nodig voor een flitsvergunning?

Gaat u een dakkapel plaatsen of /een  gevelwijziging aanbrengen dan heeft u het volgende nodig:

 • Geveltekeningen (bestaand en nieuw)
 • Doorsnedetekeningen (bestaand en nieuw)
 • Plattegrondtekeningen (bestaand en nieuw)
 • Gezichtsbepalende details
 • Foto’s van het betreffende pand in relatie met de omgeving
 • Situatietekening
 • Isolatiewaarde(n)

Gaat u een erfafscheiding plaatsen? Dan heeft u onderstaande gegevens nodig:

 • Situatietekening
 • Aanzichten (inclusief maatvoering)
 • Foto’s van de locatie van het te plaatsen
  – Bouwwerk in relatie met de omgeving

Brengt u gevelreclame aan? Zorg dan dat u onderstaande gegevens heeft:

 •  Geveltekeningen (bestaand en nieuw)
 •  Gezichtsbepalende details
 •  Maatvoering van de reclame
 •  Maatvoering ten opzichte van de gevel
 •  Foto’s van de locatie van het betreffende
  – bouwwerk in relatie met de omgeving
 •  Situatietekening
 •  Aanvraagformulier reclame

Voorwaarden aanleveren tekeningen

Let erop dat alle aangeleverde tekeningen zijn op schaal en voorzien van maatvoering.

Flitsvergunning aanvragen

Voldoet u aan bovengenoemde voorwaarden, heeft u alle gegevens en woont u in de gemeente Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, West Betuwe, West Maas en Waal of Zaltbommel? Dan kunt u nu via www.omgevingsloket.overheid.nl een flitsvergunning aanvragen. Vergeet niet om bij de projectomschrijving aan te geven dat het om een flitsvergunning gaat.

Vragen

Wij wensen u veel succes met uw aanvraag en mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze afdeling vergunningverlening via het algemene telefoonnummer 0344-579 314.

Gerelateerd

Bouwen en slopen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente.