Flitsvergunning

Het aanvragen van een vergunning duurt vaak 6-8 weken. Maar voor de gemeenten Buren, Culemborg en Neder Betuwe duurt het in sommige gevallen maar 5 dagen. Voor een dakkapel, gevelwijziging, erfafscheiding of gevelreclame is het mogelijk om een vergunning binnen 5 dagen te verlenen. We noemen dit een flitsvergunning. Bent u benieuwd of uw aanvraag hiervoor in aanmerking komt? Lees dan snel verder.

Voor welke bouwwerkzaamheden kan ik als flitsvergunning aanvragen?

 • Dakkapellen
 • Erfafscheidingen
 • Reclame uitingen (ook reclamezuilen)
 • Kozijnwijzigingen

Wat zijn de voorwaarden van een flitsvergunning?

 • De aanvraag is volledig en alle gegevens zijn aanwezig;
 • De bouwwerkzaamheden passen binnen de voorschriften van het bestemmingsplan;
 • Uw plan wordt positief beoordeeld door de welstandscommissie;
 • U dient de aanvraag digitaal in via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl) en bij projectomschrijving geeft u aan ‘flitsvergunning’;
  – voor de bouwwerkzaamheden is geen omgevingsvergunning “handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten” nodig;
  – uw plan ligt niet in een beschermd stads- of dorpsgezicht

Als de aanvraag niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet dan beoordelen we uw aanvraag volgens de reguliere procedure.

Welke gegevens heeft u nodig voor een flitsvergunning?

Gaat u een dakkapel plaatsen of /een  gevelwijziging aanbrengen dan heeft u het volgende nodig:

 • Geveltekeningen (bestaand en nieuw)
 • Doorsnedetekeningen (bestaand en nieuw)
 • Plattegrondtekeningen (bestaand en nieuw)
 • Gezichtsbepalende details
 • Foto’s van het betreffende pand in relatie met de omgeving
 • Situatietekening
 • Isolatiewaarde(n)

Gaat u een erfafscheiding plaatsen? Dan heeft u onderstaande gegevens nodig:

 • Situatietekening
 • Aanzichten (inclusief maatvoering)
 • Foto’s van de locatie van het te plaatsen
  – Bouwwerk in relatie met de omgeving

Brengt u gevelreclame aan? Zorg dan dat u onderstaande gegevens heeft:

 •  Geveltekeningen (bestaand en nieuw)
 •  Gezichtsbepalende details
 •  Maatvoering van de reclame
 •  Maatvoering ten opzichte van de gevel
 •  Foto’s van de locatie van het betreffende
  – bouwwerk in relatie met de omgeving
 •  Situatietekening
 •  Aanvraagformulier reclame

Voorwaarden aanleveren tekeningen

Let erop dat alle aangeleverde tekeningen zijn op schaal en voorzien van maatvoering.

Flitsvergunning aanvragen

Voldoet u aan bovengenoemde voorwaarden, heeft u alle gegevens en woont u in Buren, Culemborg of Neder-Betuwe? Dan kunt u nu via www.omgevingsloket.nl een flitsvergunning aanvragen. Vergeet niet om bij de projectomschrijving aan te geven dat het om een flitsvergunning gaat.

Vragen

Wij wensen u veel succes met uw aanvraag en mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze afdeling vergunningverlening via het algemene telefoonnummer 0344-579 314.

Gerelateerd

Vergunningvrij bouwen

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. Maar het kan ook zijn dat uw plannen onder 'vergunningvrije bouwwerken' vallen. Dan heeft u geen bouwvergunning nodig.

Bouwen en slopen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente.