Bodem en de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Dit heeft ook gevolgen voor de regels op het gebied van bodem en grond. Van de meeste veranderingen merkt u niet veel. Wel moet u voortaan uw melding via het Omgevingsloket.

De volgende regels op het gebied van bodem veranderen als de Omgevingswet ingaat:

  • Graafwerkzaamheden van meer dan 25 m3 vallen vanaf 1 januari 2024 onder de milieubelastende activiteit ‘graven’. Bij minder dan 25 m3 valt het onder ‘kleinschalig graven’.
  • Saneren is straks alleen aan de orde bij nieuwbouw als de bodemkwaliteit niet goed genoeg is. De toegestane bodemwaarden zijn door het rijk bepaald of staan in het omgevingsplan van de gemeente.
  • Gaat u grond aanbrengen, bijvoorbeeld om op te hogen of aan te vullen? Dit wordt ‘grond toepassen’ genoemd. Doe hiervoor een aparte melding.

De informatie over de Omgevingswet en bodem op deze website wordt aangepast als de wet is ingegaan.

Gerelateerd

Gevaarlijke stoffen in de bodem

Er kunnen gevaarlijke stoffen in de bodem zitten, zoals PFAS en asbest. Dit kan gevolgen hebben voor het milieu en de gezondheid. Bij het toepassen van grond is het belangrijk om hier rekening mee te houden.

Bodemonderzoek nodig?

Soms moet u een bodemonderzoek uit laten voeren. Wanneer en hoe u dat doet, leest u hier.

Hergebruik of verplaatsen van grond

Na een verbouwing of tuinaanleg heeft u soms grond over. Binnen uw eigen perceel mag u deze grond vrij hergebruiken. Maar deze grond mag niet zomaar ergens anders gebruikt worden.