Bodeminformatie

Gaat u een woning of bedrijfspand (ver)bouwen? Dan kunt u vóórdat u start opzoeken of er bodeminformatie bekend is over uw locatie.

Bodeminformatieviewer

Om onze dienstverlening te verbeteren, ontwikkelden we de Bodeminformatieviewer. Met deze viewer kunt u zelf de aanwezige bodeminformatie inzien. Daarmee wordt informatie direct, zonder wachttijd, voor u beschikbaar. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van deze viewer. U vindt de Bodeminformatieviewer Rivierenland hier. Wilt u weten hoe de bodeminformatieviewer werkt, dan vindt u hier filmpjes met uitleg over het gebruik van de viewer.

Bodeminformatie provincie Gelderland

Voor sommige locaties in Gelderland is de provincie het bevoegd gezag. Bodeminformatie over deze locaties vindt u op de website van de provincie Gelderland onder ‘Asbestdakenkaart’ en ‘Bodemverontreinigingen’. Ook kunt u de bodeminformatieviewer van de provincie gebruiken; Omgevingsrapportage.

Vooronderzoek

Voordat een bodemonderzoek kan worden uitgevoerd of grondtransport mag plaatsvinden moet eerst worden bekeken of de locatie niet verdacht is. Voor een bodemonderzoek wordt dit meestal door een bodemadviesbureau gedaan, dit heet een vooronderzoek. Door het vooronderzoek kan worden bepaald of de locatie verdacht is op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Bij grondtransport kan het vooronderzoek worden gedaan via het vragenformulier ‘historische gegevens’.

Bouw- of milieudossiers

Tijdens dit vooronderzoek kan het ook nodig zijn om bouw- of milieudossiers te raadplegen. Stuur hiervoor een e-mail naar post@ODRivierenland.nl onder vermelding van het onderwerp (bouw of milieu) waarover u informatie zou willen ontvangen. Op deze manier komt uw verzoek bij de juiste afdeling terecht en kunnen zij deze gegevens verstrekken. Let op: hiervoor moeten vaak wel legeskosten voor in rekening worden gebracht.

Rapportage (verkennend) bodemonderzoek

Het vooronderzoek wordt door een bodemadviesbureau gebruikt om de onderzoeksstrategie voor het bodemonderzoek te bepalen. Na de uitvoer van het onderzoek zal een rapport worden opgesteld. Dit rapport kan ook als een databestand worden geleverd, een zogenaamd XML-rapport. Wilt u ons dan naast het PDF-rapport ook dit XML-rapport toesturen? Wij kunnen deze gegevens dan in ons bodeminformatiesysteem, en daarmee in onze Bodeminformatieviewer, verwerken.

Bodeminformatie opvragen

Wilt u aanvullende bodeminformatie ontvangen? Of zijn de stukken die u nodig hebt, niet beschikbaar in de bodeminformatieviewer? Stuur dan een e-mail naar post@odrivierenland.nl met de volgende informatie:

 • Doet u de aanvraag vanuit uw bedrijf of particulier?
 • Contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Waarom vraagt u de informatie aan?
 • Heeft u al gecontroleerd of de informatie bij de provincie beschikbaar is? Wij verstrekken allen informatie die bij ons beschikbaar is.
 • Voor welke locatie u bodeminformatie vraagt u de informatie op (adres en kadastrale gegevens)
 • Mist u een specifiek onderzoeksrapport? Laat ons weten om welk rapport het gaat (kenmerk rapport en datum).
 • Stuur eventueel een kaart mee van het onderzoeksgebied.

Leges kosten

Wij verstrekken alle bodemonderzoekrapporten gratis. Dat geldt ook voor documenten die niet zijn opgenomen in onze bodeminformatieviewer.

Wilt u andere informatie of interpretatie van de bodeminformatie? Dan kan het zijn dat de gemeenten hiervoor kosten in rekening brengen. Deze kosten worden ook wel leges genoemd.

Dit zijn de legeskosten per gemeente per kwartier voor 2024

 • Gemeente Buren : € 31,25
 • Gemeente Culemborg: geen legeskosten
 • Gemeente Maasdriel: € 22,00
 • Gemeente Neder-Betuwe: € 21,00
 • Gemeente Tiel: € 22,85
 • Gemeente West Betuwe: € 22,60
 • Gemeente West Maas en Waal: € 25,50
 • Gemeente Zaltbommel: € 23,00 (met een maximum van € 180,00)

Gerelateerd

Bodemonderzoek

Soms moet u een bodemonderzoek uit laten voeren. Wanneer en hoe u dat doet, leest u hier.

Bouwen en slopen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente.