Bodeminformatie

Gaat u werkzaamheden op of in de bodem uitvoeren? Dan is het belangrijk dat u eerst onderzoekt of hier risico’s aan verbonden zijn en wat de kwaliteit van de bodem is. U kunt in onze bodeminformatieviewer kijken of er bodeminformatie bekend is over uw locatie.

Bodeminformatieviewer

Om onze dienstverlening te verbeteren, hebben wij de Bodeminformatieviewer ontwikkeld. Met deze viewer kunt u zelf de bodeminformatie inzien die aanwezig is. U kunt deze informatie meteen inzien. U heeft geen wachttijd en het gebruik van de viewer is gratis. U vindt de Bodeminformatieviewer Rivierenland hier. Wilt u weten hoe de bodeminformatieviewer werkt? Dan vindt u hier filmpjes met uitleg over het gebruik van de viewer.

Let op: Door het raadplegen van de bodeminformatieviewer, voldoet het historisch onderzoek nog niet aan alle eisen uit NEN 5725. Hiervoor moet u meer informatie verzamelen. Daarvoor neemt u contact op met een milieu- of bodemadviesbureau.

Bodeminformatie provincie Gelderland

Voor sommige locaties in Gelderland is de provincie het bevoegd gezag. Bodeminformatie over deze locaties vindt u op de website van de provincie Gelderland onder ‘Asbestdakenkaart’ en ‘Bodemverontreinigingen’. Ook kunt u de bodeminformatieviewer van de provincie gebruiken.

Vooronderzoek

Voordat een bodemonderzoek kan worden uitgevoerd of grondtransport mag plaatsvinden, moet eerst worden bekeken of de locatie niet verdacht wordt van bodemverontreiniging. Dit wordt meestal gedaan door een bodemadviesbureau. Dit heet een vooronderzoek. Er wordt dan onderzocht of de locatie verdacht is op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Voor grondtransport kan het vragenformulier ‘historische gegevens’ ingevuld en ingediend worden. Het kan zijn dat er dan nog extra onderzoek nodig is.

Bouw- of milieudossiers

Tijdens het vooronderzoek kan het ook nodig zijn dat u bouw- of milieudossiers moet raadplegen. Stuur hiervoor een e-mail naar post@ODRivierenland.nl en geef aan of u informatie wilt ontvangen over bouw of milieu. Dan komt uw vraag meteen bij de juiste afdeling terecht en kunnen zij de informatie aan u sturen. Let op: hiervoor betaalt u meestal wel legeskosten.

Rapportage (verkennend) bodemonderzoek

Het vooronderzoek wordt door een bodemadviesbureau gebruikt om te bepalen of en hoe bodemonderzoek uitgevoerd moet worden. Na het onderzoek wordt er een rapport opgesteld. Dit rapport kan ook als een databestand worden geleverd, een zogenaamd XML-rapport. Wij ontvangen naast het PDF-rapport ook graag dit XML-rapport. Wij kunnen deze gegevens dan in ons bodeminformatiesysteem zetten zodat de informatie in de Bodeminformatieviewer komt te staan.

Bodeminformatie opvragen

Wilt u aanvullende bodeminformatie ontvangen? Of zijn de stukken die u nodig hebt, niet beschikbaar in de bodeminformatieviewer? Stuur dan een e-mail naar post@odrivierenland.nl met de volgende informatie:

 • Doet u de aanvraag namens een bedrijf of persoonlijk?
 • Wat zijn uw contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres?
 • Waarom vraagt u de informatie aan?
 • Heeft u al gecontroleerd of de informatie bij de provincie beschikbaar is? Wij verstrekken alleen informatie die bij ons beschikbaar is.
 • Voor welke locatie vraagt u de bodeminformatie op (adres en kadastrale gegevens)?
 • Mist u een specifiek onderzoeksrapport? Laat ons weten om welk rapport het gaat (kenmerk rapport en datum).
 • Stuur eventueel een kaart mee van het onderzoeksgebied.

Leges kosten

Wij verstrekken alle (bij ons beschikbare) bodemonderzoekrapporten gratis.

Wilt u andere informatie of interpretatie van de bodeminformatie? Dan kan het zijn dat de gemeenten hiervoor kosten in rekening brengen. Deze kosten worden ook wel leges genoemd.

Dit zijn de legeskosten per gemeente per kwartier voor 2024

 • Gemeente Buren : € 31,25
 • Gemeente Culemborg: geen legeskosten
 • Gemeente Maasdriel: € 22,00
 • Gemeente Neder-Betuwe: € 21,00
 • Gemeente Tiel: € 22,85
 • Gemeente West Betuwe: € 22,60
 • Gemeente West Maas en Waal: € 25,50
 • Gemeente Zaltbommel: € 23,00 (met een maximum van € 180,00)

Gerelateerd

Bodemonderzoek nodig?

Soms moet u een bodemonderzoek uit laten voeren. Wanneer en hoe u dat doet, leest u hier.

Bouwen en slopen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente.