Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het doel van deze wet is het verbeteren van de bouwkwaliteit. Er is namelijk meer controle tijdens de bouw. Als u gaat bouwen moet u eerst nagaan of uw bouwplan onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket. Valt uw bouwplan onder de Wkb, dan moet u een kwaliteitsborger (een onafhankelijke controleur) inschakelen. Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen. De kwaliteitsborger kijkt mee vanaf het plan tot de oplevering en controleert alle technische regels en kwaliteitseisen, precies op het moment dat het nodig is.

Een ruimtelijke en technische bouwvergunning

De Omgevingswet knipt de bouwvergunning op in twee delen: een ruimtelijke en een technische vergunning. De ruimtelijke bouwvergunning gaat over de vraag of u op een bepaalde plek mag bouwen. Dat is vastgelegd in het Omgevingsplan van uw gemeente. De technische bouwvergunning gaat over de vraag of uw bouwwerk voldoet aan de technische regels en kwaliteitseisen.

Een kwaliteitsborger inschakelen

Eerder werd de bouwcontrole uitgevoerd door de gemeente of Omgevingsdienst Rivierenland. Onder de Wkb is dit een taak van de kwaliteitsborger. Deze kwaliteitsborger schakelt u zelf in. U vindt een kwaliteitsborger in het Register Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw.

Het stappenplan

Wilt u gaan bouwen en valt uw bouwplan onder de Wkb? Lees hieronder welke stappen u wanneer moet nemen of bekijk deze infographic over de stappen Wkb.

Voor de bouw:

 1. U laat een ontwerp maken door een architect of aannemer of u maakt zelf een ontwerp.
 2. U controleert in het Omgevingsloket of u een Omgevingsvergunning nodig heeft en of u een melding bouwactiviteit moet doen en een kwaliteitsborger moet inschakelen.
 3. Als u een Omgevingsvergunning nodig heeft, vraagt u deze aan in het Omgevingsloket.
 4. Past uw plan in de omgeving, dan ontvangt u een Omgevingsvergunning.
 5. U vraagt uw architect of aannemer uw bouwplan technisch uit te werken.
 6. U schakelt een kwaliteitsborger in. Die maakt voor u een borgingsplan.
 7. Uiterlijk 4 weken voor de start van de bouw doet u, uw architect of uw aannemer een melding bouwactiviteit in het Omgevingsloket. U stuurt het borgingsplan en de risicobeoordeling mee en geeft aan welke kwaliteitsborger u heeft ingeschakeld.
 8. U ontvangt een bericht of uw bouwmelding compleet is.
 9. Minimaal 2 dagen voordat u start met bouwen, geeft u de startdatum door via het Omgevingsloket.

Tijdens de bouw:

 1. De aannemer maakt een bouwdossier
 2. De kwaliteitsborger kijkt of alles volgens de bouwtechnische regels verloopt.
 3. De Omgevingsdienst kan tussentijds komen controleren.

Na de bouw:

 1. Als de bouw klaar is en voldoet aan de bouwtechnische regels, ontvangt u 2 weken voor oplevering een verklaring en het bouwdossier van de kwaliteitsborger.
 2. U voegt deze toe aan uw dossier in het Omgevingsloket
 3. De Omgevingsdienst laat u binnen 2 weken weten of het bouwdossier compleet is.
 4. Na deze 2 weken mag u het bouwwerk in gebruik nemen en meldt de aannemer de bouw gereed.

Ook in deze video worden de stappen uitgelegd.

Meer informatie

Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving vindt u meer informatie over de Wkb.

Gerelateerd

Natuurregels bouwen of slopen

Als u iets gaat doen in uw omgeving, kan het zijn dat u rekening moet houden met de natuurregels uit de Omgevingswet. Denk aan nieuwbouwplannen, bouw- en renovatiewerkzaamheden, het starten of wijzigen van een bedrijf (bijvoorbeeld een industrie of agrarisch bedrijf), of sloopwerkzaamheden. Maar ook bij ruimtelijke plannen moet bekeken worden of de gewenste ontwikkeling wel mogelijk is zonder beschermde plant- en diersoorten en natuurgebieden te beschadigen. Nieuwbouw of een renovatie zijn vaak goede momenten om maatregelen te treffen om de natuur te helpen.