Ongewoon voorval melden

Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Elk ongewoon voorval moet u melden. Hoe sneller, hoe beter. Dan is de mogelijke milieuschade snel duidelijk en kunnen we goede maatregelen treffen om de schade te beperken.

Onder ongewone voorvallen verstaan we alle voorvallen die van invloed kunnen zijn op het milieu. Voorbeelden van dit soort voorvallen zijn:

  • brand
  • bodemverontreiniging
  • lekkages
  • een explosie
  • een ongeval of storing in het productieproces
  • een storing in de voorzieningen.

Spoed?

Is onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk? Bel dan eerst met ons via telefoonnummer 0344 – 579 314. Tijdens het telefoongesprek beoordelen we samen met u of het inderdaad een spoedgeval is. Vul daarna alsnog onderstaand formulier in.

Veelgestelde vragen

De Wet milieubeheer verplicht bedrijven ongewone voorvallen direct te melden als er (dreigende) gevolgen zijn voor de omgeving van het bedrijf. Het doen van een melding is heel belangrijk, omdat we daarmee mogelijke effecten van het ongewone voorval op de omgeving snel in kaart kunnen brengen en tot een minimum kunnen beperken. Daarnaast krijgen we door de registratie van deze voorvallen inzicht in de beheersing van processen en de staat van de installaties binnen bedrijven. 

het doel van uw melding is te leren van incidenten en dingen te verbeteren om herhaling te voorkomen. Op basis van de melding kan er een onderzoek ingesteld worden. het niet melden van een ongewoon voorval is een overtreding en dit kan bestuursrechtelijk of strafrechtelijk gevolgen voor u hebben.

Formulier ongewoon voorval

  • MM slash DD slash JJJJ
  • :
  • Wat is of wordt gedaan om verdere gevolgen (milieuschade- of hinder)te bespreken, voorkomen of ongedaan te maken?
  • Max. bestandsgrootte: 64 MB.