Ongewoon voorval melden

Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Elk ongewoon voorval moet u melden. Hoe sneller, hoe beter. Dan is de mogelijke milieuschade snel duidelijk en kunnen we goede maatregelen treffen om de schade te beperken.

Wat is een ongewoon voorval?

Onder ongewone voorvallen verstaan we alle voorvallen die van invloed kunnen zijn op het milieu. Voorbeelden van dit soort voorvallen zijn:

 • brand
 • bodemverontreiniging
 • lekkages
 • een explosie
 • een ongeval of storing in het productieproces
 • een storing in de voorzieningen

Waarom moet u dit direct melden?

De Omgevingswet verplicht bedrijven ongewone voorvallen direct te melden als er (dreigende) gevolgen zijn voor de omgeving van het bedrijf. Het doen van een melding is heel belangrijk, omdat we daarmee mogelijke effecten van het ongewone voorval op de omgeving snel in kaart kunnen brengen en tot een minimum kunnen beperken. Daarnaast krijgen we door de registratie van deze voorvallen inzicht in de beheersing van processen en de staat van de installaties binnen bedrijven. 

Hoe meldt u een ongewoon voorval?

Een vertegenwoordiger van het bedrijf doet de melding telefonisch bij het provinciale meldloket.

 • 026 – 377 18 00

Dit telefoonnummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Geef hierbij de volgende gegevens op:

 • Beschrijving van het voorval;
 • Oorzaken van het voorval;
 • De omstandigheden waaronder het voorval zicht heeft voorgedaan;
 • Gegevens die nodig zijn om opgetreden milieuschade te kunnen beoordelen.

Beantwoord daarnaast de volgende vragen:

 • Welke maatregelen zijn uitgevoerd om de schade als gevolg van het voorval te beperken of ongedaan te maken? 
 • Welke maatregelen zijn uitgevoerd om soortgelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen?  

U kunt met vragen ook altijd terecht bij de inspecteur van de omgevingsdienst die bij uw bedrijf betrokken is. 

Veel gestelde vragen

De Omgevingswet verplicht bedrijven ongewone voorvallen direct te melden als er (dreigende) gevolgen zijn voor de omgeving van het bedrijf. Het doen van een melding is heel belangrijk, omdat we daarmee mogelijke effecten van het ongewone voorval op de omgeving snel in kaart kunnen brengen en tot een minimum kunnen beperken. Daarnaast krijgen we door de registratie van deze voorvallen inzicht in de beheersing van processen en de staat van de installaties binnen bedrijven.

Het doen van een melding is heel belangrijk, omdat we daarmee mogelijke effecten van het ongewone voorval op de omgeving snel in kaart kunnen brengen en tot een minimum kunnen beperken. Daarnaast krijgen we door de registratie van deze voorvallen inzicht in de beheersing van processen en de staat van de installaties binnen bedrijven.