Archeologische vondst melden

Het kan gebeuren dat tijdens uw werkzaamheden bij toeval een archeologische vondst tevoorschijn komt. Dan is er sprake van een archeologische toevalsvondst. Ook kan het zijn dat u met een metaaldetector een archeologische vondst doet. Ook dat zijn toevalsvondsten. Onder de Omgevingswet noemen we deze vondsten ‘archeologische toevalsvondsten van algemeen belang’.

Melding archeologische toevalsvondst

Heeft u bij toeval een archeologische vondst gedaan? Dan meldt u dit bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (REC) in Amersfoort.

U kunt deze melding op 3 manieren doen:

De RCE verwerkt uw meldingen. Daarna staat de informatie over de vondst in het landelijke Archeologische Informatie Systeem (Archis). U kunt dit register inzien met een toegangscode.

Informeer ook uw gemeente

U moet niet alleen een officiële melding doen. Maar het is ook belangrijk dat u de gemeente informeert, waar u de vondst deed. De gemeente neemt vervolgens contact op met de regioarcheoloog of neemt zelf passende maatregelen.

(Dreigende) schade

Bij (dreigende) schade aan de archeologische vondst, kunnen de werkzaamheden stilgelegd worden. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de gemeente zijn bevoegd om dit te doen. Het kan zijn dat ze extra regels meegeven voor het uitvoeren van werkzaamheden die schade veroorzaken.

Meer weten over archeologische toevalsvondsten?

In de Omgevingswet zijn archeologische toevalsvondsten van algemeen belang opgenomen in de artikelen 19.8 en 19.9.

Meer informatie over het onderwerp toevalsvondsten vindt u op de website van de RCE.

Gerelateerd

Archeologische richtlijnen voor bedrijven

Aanvullend op de landelijke richtlijnen voor archeologie heeft ODR voor Rivierenland aanvullende richtlijnen opgesteld.

Archeologie en monumenten

Als u gaat bouwen of slopen kunt u te maken krijgen met archeologie. Soms vallen uw werkzaamheden in een gebied met archeologische waarde en moet u een archeologisch rapport aanleveren.