Archeologische vondst melden

Heeft u tijdens uw werkzaamheden een archeologische vondst gedaan? Dan meldt u dit bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Meld de vondst bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE)

Deze melding kunt u doen op de volgende manieren:

De RCE verwerkt uw meldingen en plaatst deze als waarnemingen in het landelijke Archeologische Informatie Systeem (Archis).

Informeer ook uw gemeente

Naast deze officiële melding informeert u ook altijd de gemeente waar u de vondst deed. De gemeente neemt vervolgens contact op met de regioarcheoloog of neemt zelf passende maatregelen. U vindt de contactgegevens op de website van uw gemeente.

Bij (dreigende) schade aan de archeologische vondst, is de minister bevoegd om voorschriften te geven voor de uitvoering van het werk dat de schade veroorzaakt. Ook kan hij opdracht geven het werk stil te leggen (artikel 56 Monumentenwet 1988). Meer informatie over de wet- en regelgeving rondom archeologie en cultureel erfgoed vindt u in de erfgoedwet.

Gerelateerd

Archeologische richtlijnen voor bedrijven

Aanvullend op de landelijke richtlijnen voor archeologie heeft ODR voor Rivierenland aanvullende richtlijnen opgesteld.

Archeologie en vergunningen

Als u gaat bouwen of slopen kunt u te maken krijgen met archeologie. Soms vallen uw werkzaamheden in een gebied met archeologische waarde en moet u een archeologisch rapport aanleveren.