Archeologie en monumenten

Wij voeren verschillende taken uit op het gebied van archeologie en monumentenzorg. Dit doen wij namens de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Voor omvangrijke en complexe erfgoedopgaven werken we vaak samen met Provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland.

Binnen cluster Erfgoed zijn 4 enthousiaste erfgoedprofessionals werkzaam waaronder ook de regioarcheoloog Rivierenland. Onze professionals hebben veel ervaring op het gebied van advisering in het ruimtelijk domein, verduurzaming van monumenten, onderhoud en instandhouding van monumenten en archeologische erfgoedzorg. Ze zijn hét aanspreekpunt voor erfgoed onder de Omgevingswet.

Wanneer kunt u te maken krijgen met archeologie?

Als u iets gaat doen waarbij de grond bewerkt of verstoord wordt, kunt u te maken krijgen met archeologie. Bijvoorbeeld bij het verkrijgen van een Omgevingsvergunning. In gebieden, waarvan bekend is dat er iets waardevols in de grond zit, gelden meestal strenge regels. In gebieden, waar nog niet bekend is of er waardevolle resten in de grond zitten, gelden meestal minder strenge regels. Om te weten of archeologische resten een rol spelen bij uw plannen, is het soms nodig om een archeologisch onderzoeksrapport aan te leveren. Hoe omgegaan moet worden met archeologie is sinds 1 januari 2024 geregeld in het Omgevingsplan. Hieronder gaan we verder in op archeologie binnen de fysieke leefomgeving.

Heeft u vragen over uw eigen situatie? Bel dan tijdens kantooruren met de regioarcheoloog van Rivierenland of met één van onze adviseurs (0344 – 579 314). Of stuur een e-mail met uw vraag naar info@odrivierenland.nl. Wij proberen uw vraag dan binnen enkele werkdagen te beantwoorden.

Archeologie in het Omgevingsplan

Vanwege de Omgevingswet zijn alle per 31-12-2023 geldende ruimtelijke plannen van rechtswegen opgenomen in het Omgevingsplan. Omdat gemeenten vaak veel bestemmingsplannen hadden met verschillende regels voor archeologie, is de kans groot dat al deze verschillende regels zijn overgegaan naar het Omgevingsplan en voorlopig nog gelden. Op termijn vervangt de gemeente de ‘oude regels’ door een set van nieuwe regels die gelden voor de hele gemeente. Dat is het eigenlijke Omgevingsplan.

Regels op de kaart in het Omgevingsloket

In het Omgevingsloket vindt u bij Regels op de kaart de eisen die gelden voor archeologie op uw adres of locatie. Vaak gelden voor een locatie speciale eisen voor archeologie (bestemmingsvlak met ‘Waarde Archeologie’). Het komt ook voor dat er geen waarde archeologie te zien is. Dat kan 2 dingen betekenen:

  • Voor deze specifieke locatie geldt geen waarde archeologie.
  • In het Omgevingsplan op deze locatie is geen waarde archeologie opgenomen.

Let op: dat hoeft niet altijd te betekenen dat hier geen regels voor archeologie gelden! Neem bij twijfel contact op met ons (info@odrivierenland.nl of 0344 – 579 314)

Archeologie wel of niet van toepassing

Als er voor een locaties regels voor archeologie gelden, hoeft dit niet te betekenen dat deze ook in alle gevallen voor u van toepassing zijn. Dat is namelijk afhankelijk van een drietal factoren:

  • De activiteit of werkzaamheden;
  • De waarde archeologie met bijbehorende drempelwaarde voor verstoring (diepte onder het maaiveld en oppervlakte van het plangebied);
  • Eventuele uitzonderingen.

Een toets van de plannen is daarom altijd aan te bevelen.

Archeologisch onderzoeksrapport bij aanvraag Omgevingsvergunning

Als u activiteiten uitvoert die de bodem verstoren en daarbij de drempelwaarde voor diepte en oppervlakte overschrijden en waarbij geen relevante uitzonderingen van toepassing zijn, dan moet u meestal een (concept) archeologisch onderzoeksrapport meesturen bij de aanvraag Omgevingsvergunning. Dit rapport wordt door ons getoetst namens de gemeente.

Soms is voor een locatie in het verleden al een onderzoeksrapport gemaakt. Deze rapporten kunt u inzien via de portal Data Station Archaeology van de KNAW. Als u twijfelt, kunt u altijd contact opnemen met de regioarcheoloog Rivierenland of één van onze andere adviseurs archeologie. Zij helpen u graag verder.

Interessante links

Gerelateerd

Archeologische vondst melden

Heeft u tijdens uw werkzaamheden een archeologische vondst gedaan? Dan meldt u dit bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Archeologische richtlijnen voor bedrijven

Aanvullend op de landelijke richtlijnen voor archeologie heeft ODR voor Rivierenland aanvullende richtlijnen opgesteld.