Archeologische richtlijnen voor bedrijven

In aanvulling op de landelijke wet- en regelgeving voor archeologie, hebben wij specifieke richtlijnen opgesteld voor bedrijven die archeologisch onderzoek doen in regio Rivierenland. Deze bedrijven moeten werken volgens deze richtlijnen. De richtlijnen staan in het handboek archeologie ODR richtlijnen voor bedrijven.

De richtlijnen zijn opgesteld na jarenlange ervaring met specialisten uit het archeologisch werkveld. Ze zijn afgestemd met en vastgelegd door alle gemeenten in regio Rivierenland. De richtlijnen zijn een aanvulling op de landelijke kwaliteitsnormen (vastgelegd in de KNA).

Let op: het handboek en daarmee de richtlijnen (uit 2018) moeten nog wel in lijn gebracht worden met de Omgevingswet.


Gerelateerd

Archeologische vondst melden

Heeft u tijdens uw werkzaamheden een archeologische vondst gedaan? Dan meldt u dit bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Archeologie en monumenten

Als u gaat bouwen of slopen kunt u te maken krijgen met archeologie. Soms vallen uw werkzaamheden in een gebied met archeologische waarde en moet u een archeologisch rapport aanleveren.