Archeologische richtlijnen voor bedrijven

Aanvullend op de landelijke richtlijnen voor archeologie heeft ODR voor Rivierenland aanvullende richtlijnen opgesteld.

De richtlijnen zijn toegespitst op onderzoek in Rivierenland en om van bureauonderzoek tot opgravingsrapport over een algemeen toetsingskader te beschikken. De richtlijnen voor bedrijven vormen een aanvulling op de landelijke kwaliteitsnormen (vastgelegd in de KNA), ze vervangen deze niet. De richtlijnen zijn afgestemd met en vastgelegd door alle regiogemeenten. Bedrijven die archeologisch onderzoek doen in regio Rivierenland werken volgens deze richtlijnen. In het handboek archeologie ODR richtlijnen voor bedrijven, leest u meer over de richtlijnen.


Gerelateerd

Archeologische vondst melden

Heeft u tijdens uw werkzaamheden een archeologische vondst gedaan? Dan meldt u dit bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Archeologie en vergunningen

Als u gaat bouwen of slopen kunt u te maken krijgen met archeologie. Soms vallen uw werkzaamheden in een gebied met archeologische waarde en moet u een archeologisch rapport aanleveren.