Overlast melden

Filters

Thema

Resultaten

De wolf in regio Rivierenland

De wolf laat zich steeds vaker zien in Nederland. Ook in regio Rivierenland wordt de wolf steeds vaker gesignaleerd en zijn er aanvallen geweest op schapen en geiten. Lees hier meer over de maatregelen die u kunt treffen om uw vee te beschermen en over subsidie mogelijkheden.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het doel van deze wet is het verbeteren van de bouwkwaliteit. Er is namelijk meer controle tijdens de bouw. Als u gaat bouwen moet u eerst nagaan of uw bouwplan onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket. Valt uw bouwplan onder de Wkb, dan moet u een kwaliteitsborger (een onafhankelijke controleur) inschakelen. Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen. De kwaliteitsborger kijkt mee vanaf het plan tot de oplevering en controleert alle technische regels en kwaliteitseisen, precies op het moment dat het nodig is.

Milieuverplichting voor bedrijven

Wilt u een bedrijf starten of verbouwen? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een melding moet doen of informatie moet aanleveren.

Checklist verslag gesprek met de omgeving

Een plan of idee heeft vaak invloed op de omgeving. Wat gaan omwonenden ervan merken? Wat gaan mensen in uw...

Uitleg gebruik grondverzetviewer

Hier vindt u filmpjes met uitleg over het gebruiken van de grondverzetviewer.

Uitleg gebruik bodeminformatieviewer

Hier vindt u filmpjes met uitleg over het gebruiken van de bodeminformatieviewer.

Monumenten en cultuurhistorie

Bezit u een monument of pand in een beschermd dorps- of stadsgezicht en wilt u dit verbouwen? Dan gelden vaak andere regels voor bouwen.

Omgevingsvisie, omgevingsplan en participatiebeleid Omgevingswet

Vanuit de Omgevingswet zijn gemeenten verplicht om een omgevingsvisie, omgevingsplan en participatiebeleid op te stellen. Hier leest u wat dit...

Leges

Gemeenten heffen leges voor het verrichten van diensten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aanvraag van een reisdocument of een rijbewijs, het opvragen van documenten of voor het aanvragen van een (bouw) vergunning. De leges dekken de kosten van de dienstverlening.

IPPC-inrichtingen

IPPC-inrichtingen zijn grote bedrijven met een bovengemiddelde milieubelasting. Wij hebben al deze bedrijven in kaart gebracht in een viewer.