Overlast melden

Filters

Thema

Resultaten

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Op 1 januari 2024 gaat samen met de Omgevingswet ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Het doel van deze wet is het verbeteren van de bouwkwaliteit. Ook is er meer controle tijdens de bouw.

Omgevingsvisie, omgevingsplan en participatiebeleid Omgevingswet

Vanuit de Omgevingswet zijn gemeenten verplicht om een omgevingsvisie, omgevingsplan en participatiebeleid op te stellen. Hier leest u wat dit...

Leges

Gemeenten heffen leges voor het verrichten van diensten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aanvraag van een reisdocument of een rijbewijs, het opvragen van documenten of voor het aanvragen van een (bouw) vergunning. De leges dekken de kosten van de dienstverlening.

Vergunning nodig of vergunningvrij?

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft of niet? Doe de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl. Maar om u alvast...

IPPC-inrichtingen

IPPC-inrichtingen zijn grote bedrijven met een bovengemiddelde milieubelasting. Wij hebben al deze bedrijven in kaart gebracht in een viewer.

Overleg met de mensen in uw omgeving

Een plan heeft meestal invloed op de omgeving. Wat gaan omwonenden ervan merken? Welk effect heeft uw plan op wat mensen horen, zien en ruiken? Het is goed en in sommige gevallen zelfs verplicht, om dat van tevoren met elkaar te bespreken.

Een melding doen, een vergunning aanvragen of eerst overleg

Als u de vergunningcheck heeft gedaan, weet u wat nodig is. Het kan zijn dat u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Maar misschien heeft u helemaal geen vergunning nodig en kunt u direct starten met de werkzaamheden. Het kan ook zijn dat u eerst nog wilt of moet overleggen met de gemeente omdat u niet weet hoe het bijvoorbeeld zit met brandveiligheid. Of omdat uw plan niet in het Omgevingsplan of het beleid van de gemeente past. Of omdat uw plan politiek gevoelig ligt of complex is.

Heeft u een plan? Doe de vergunningcheck!

Heeft u een plan of idee om iets te veranderen aan uw omgeving? Zoals het (ver) bouwen van uw woning, het kappen van een boom, het aanleggen van een uitrit? Dan kan het zijn dat u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet verstrekken. Bereid u goed voor en check altijd eerst wat nodig is of vraag een overleg aan. U leest hier wat u kunt doen om u voor te bereiden.

Bodemkwaliteitskaart

In Rivierenland gelden specifieke regels voor het ergens anders toepassen van grond (buiten het eigen perceel). Dit beleid staat in...

Overlast melden

U kunt overlast ervaren als er iets in uw leefomgeving gebeurt. U kunt overlast rechtstreeks melden bij het provincieloket van de provincie Gelderland.