Brandveiligheid bedrijven

Brand kan veel invloed hebben op uw bedrijf. Daarom is het belangrijk om maatregelen te nemen om de brandveiligheid te vergroten. Vaak bent u verplicht om een gebruiksmelding voor brandveilig gebruik te doen via het Omgevingsloket. Hieronder leest u wanneer dat nodig is en hoe u dat doet.

Melding brandveilig gebruik

Voor sommige gebouwen, tijdelijke bouwwerken en terreinen bent u verplicht een gebruiksmelding brandveilig gebruik te doen. Dit is vastgelegd in artikel 6.6 Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). In onderstaande tabel ziet u per gebruiksfunctie vanaf welk aantal mogelijk aanwezige personen u verplicht bent om een melding brandveilig gebruik te doen. U doet de melding 4 weken voor het begin van het gebruik via het Omgevingsloket. In artikel 6.8 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) leest u welke gegevens en stukken u moet aanleveren. Als alle informatie compleet is, ontvangt u een melding hiervan. Daarna kan het gebouw in gebruik genomen worden.

Let op: Deze tabel hebben wij overgenomen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Wij adviseren u om altijd het Bbl te raadplegen voor de meest recente versie.

Gerelateerd

Omgevingsvisie, omgevingsplan en participatiebeleid Omgevingswet

Vanuit de Omgevingswet zijn gemeenten verplicht om een omgevingsvisie, omgevingsplan en participatiebeleid op te stellen. Hier leest u wat dit...

Overleg met de mensen in uw omgeving

Een plan heeft meestal invloed op de omgeving. Wat gaan omwonenden ervan merken? Welk effect heeft uw plan op wat mensen horen, zien en ruiken? Het is goed en in sommige gevallen zelfs verplicht, om dat van tevoren met elkaar te bespreken.