Brandveiligheid

Een brand kan veel invloed hebben op uw bedrijf. Ongeveer de helft van de ondernemingen is twee jaar na een brand failliet. Daarom is het belangrijk om maatregelen te nemen om de brandveiligheid te vergroten.

Aan welke regels moet u voldoen?

Een brandveilig gebouw moet voldoen aan de regels van het Bouwbesluit 2012. Soms moet u zelfs een omgevingsvergunning aanvragen of een gebruiksmelding doen. Controleer via het Omgevingsloket of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een gebruiksmelding moet doen.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf maatregelen nemen om de brandveiligheid in uw bedrijf te vergroten. Daarbij kunt u denken aan een brandmelder- of een rookbeheersingsinstallatie. Ook het toepassen van brandbeveiligingsinstallaties, zoals een sprinklerinstallatie, kan voor uw bedrijf noodzakelijk zijn. U kunt ook onderdelen van het bedrijf in verschillende brandcompartimenten onderbrengen, om zo de verspreiding van het vuur bij brand te vertragen.

Controle van een pand

Omgevingsdienst Rivierenland controleert panden op brandveiligheid, in opdracht van de gemeente. Dat doen wij samen met de brandweer. We kijken dan bijvoorbeeld hoe brandveilig een gebouw is. Zijn de brandbeveiligingsinstallaties goed onderhouden? Is er een ontruimingsplan? En zijn de vluchtroutes niet geblokkeerd?

Na de controle

Heeft u een controle gehad? Dan kan het zijn dat u maatregelen moet nemen om de brandveiligheid in uw pand te vergroten. U krijgt dan een brief van ons met de bevindingen. In deze brief staat ook de termijn waarbinnen u de maatregelen moet nemen. Wij controleren na deze termijn of u de maatregelen heeft uitgevoerd.

Klacht

Heeft u een klacht over een bedrijfspand of bent u bezorgd over de veiligheid van uw woning? Spreek dan eerst de eigenaar van het pand hierop aan. Heeft dit niet het gewenste resultaat? Dan kunt u altijd contact opnemen met uw gemeente.

Gerelateerd

Bouwen en slopen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente.