Spring naar content

Gewassen en spuitzones

In Rivierenland worden regelmatig gewassen, zoals fruitbomen en aardappelen, bespoten. Op het moment dat er in dit soort gebieden woningen gebouwd worden of een nieuwe boomgaard wordt gerealiseerd, is het belangrijk om te kijken naar de zogeheten ‘spuitzones’. 

Wat is een spuitzone?

De spuitzone is de ruimte rondom een bepaald gebied waar gewassen bespoten worden. De hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel die in deze zones op de grond of in de lucht terecht kan komen (dit noemt men ook wel ‘drift’) kan van invloed zijn op de volksgezondheid.

Wat zijn de eisen rondom spuitzones?

Groente- en fruittelers zijn zich niet altijd bewust van de eisen voor spuitzones. Ook mensen die bijvoorbeeld een nieuwe woning bouwen of betrekken in de buurt van een boomgaard zijn hier niet altijd van op de hoogte. Adviseurs van Omgevingsdienst Rivierenland kunnen u hier advies over geven.

50 meter

In de praktijk wordt een spuitzone aangehouden van 50 meter, gemeten vanaf de bestemmingsgrens. Deze 50 meter geldt als een vaste richtafstand. Een kleinere afstand is mogelijk, als dat goed onderbouwd wordt. Meestal gebeurt dat met een locatie-specifiek onderzoek. Een adviseur van ODR beoordeelt deze onderzoeken en geeft hierover advies bij omgevingsvergunningen en bestemmingsplanprocedures.