Gewassen en spuitzones

In regio Rivierenland zijn veel percelen met fruitbomen of andere gewassen. Deze worden vaak bespoten. Worden er naast of in de buurt van deze percelen woningen gebouwd? Of komt er in de buurt van woningen een nieuwe boomgaard? Dan moet er rekening gehouden worden met de ‘spuitzones’.  

Wat is een spuitzone?

De spuitzone is de ruimte rondom percelen waar gewassen bespoten worden. In de spuitzone is er kans op gewasbeschermingsmiddel op de grond of in de lucht. Dit wordt ook wel ‘drift’ genoemd. Deze drift kan gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Als er woningen of gebouwen komen in de buurt van zo’n perceel wordt rekening gehouden met de spuitzone. Ook als er een nieuwe boomgaard wordt aangelegd, wordt rekening gehouden met de spuitzone.

Wat zijn de eisen rondom spuitzones?

Groente- en fruittelers zijn zich niet altijd bewust van de eisen voor spuitzones. Ook mensen die bijvoorbeeld een nieuwe woning bouwen of betrekken in de buurt van een boomgaard zijn hier niet altijd van op de hoogte. Adviseurs van Omgevingsdienst Rivierenland kunnen u hier advies over geven en vertellen wat wel en niet mag.

50 meter

In de praktijk wordt een spuitzone aangehouden van 50 meter, gemeten vanaf de bestemmingsgrens. Deze 50 meter geldt als een vaste richtafstand. Soms wordt er een kleinere afstand aangehouden. Maar dan moet wel goed onderbouwd worden waarom dit moet kunnen. Meestal gebeurt dat met een locatie-specifiek onderzoek. Een adviseur van ODR beoordeelt deze onderzoeken en geeft hierover advies bij omgevingsvergunningen en omgevingsplanprocedures.

Wilt u een woning bouwen of een boomgaard aanleggen?

Wilt u een woning bouwen in de buurt van agrarische gronden of boomgaarden? Bel ons. Onze adviseurs kijken met u mee of de spuitzone voor problemen kan zorgen bij uw plannen en adviseren u daarover.

Wilt u een boomgaard(fruitteelt) of boomteelt beginnen in de buurt van woningen of andere locaties waar mensen verblijven? Bel ons. Onze adviseurs kijken met u mee of uw plannen voor problemen gaan zorgen en adviseren u daarover.