Spring naar content

Bodeminformatie aanvragen

Gaat u een woning of bedrijfspand (ver)bouwen? Dan kunt u vóórdat u start bodeminformatie opvragen. Op deze manier weet u wat de kwaliteit van de bodem is. Onderaan deze pagina vindt u het formulier waar u de informatie kan opvragen.

Bodeminformatie provincie Gelderland

Voor sommige locaties in Gelderland is de provincie het bevoegd gezag. Bodeminformatie over deze locaties vindt u op de website van de provincie Gelderland onder ‘Asbestdakenkaart’ en ‘Bodemverontreinigingen’.

Vooronderzoek

Voordat een bodemonderzoek kan worden uitgevoerd of grondtransport mag plaatsvinden moet eerst worden bekeken of de locatie niet verdacht is. Voor een bodemonderzoek wordt dit meestal door een bodemadviesbureau gedaan, dit heet een vooronderzoek. Door het vooronderzoek kan worden bepaald of de locatie verdacht is op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Bij grondtransport kan het vooronderzoek worden gedaan via het formulier ‘historische informatie’.

Rapportage (Verkennend) bodemonderzoek

Het vooronderzoek wordt door een bodemadviesbureau gebruikt om de onderzoeksstrategie voor het bodemonderzoek te bepalen. Na de uitvoer van het onderzoek zal een rapport worden opgesteld. Dit rapport kan ook als een databestand worden geleverd, een zogenaamd XML-rapport. Wij vragen u dan ook ons naast het PDF-rapport, dit XML-rapport toe te sturen. Wij kunnen deze gegevens dan in ons bodeminformatiesysteem verwerken.

Veelgestelde vragen

Elke gemeente berekent kosten voor het aanvragen van bodeminformatie. Dit worden leges genoemd. Hieronder ziet per gemeente de bedragen per kwartier.

GemeenteLegeskosten
Buren€ 29,00 per kwartier
Culemborg€ 20,35 per kwartier
Maasdriel€ 28,10 per kwartier
Neder-Betuwe€ 9,70 per kwartier
Tiel€ 21,20 per kwartier
West Betuwe€ 18,10 per kwartier
West Maas en Waal€ 24,00 per kwartier
Zaltbommel€ 20,00 per kwartier

Formulier

Bodeminformatie aanvragen

Via dit formulier kunt u informatie aanvragen over de bodem van een perceel in Rivierenland.
  • Geef hier aan vanuit welke rol u bodeminformatie aanvraagt.
  • Geef aan wat de reden is dat u bodeminformatie aanvraagt.
  • Geef hier een andere reden aan waarom u informatie opvraagt.
  • Vul hier de volgende gegevens in: Voorbeeld Dreumel Gemeentecode is: DML Sectie: Q Nummer is: 488.
  • Sleep bestanden hierheen of
  • Heeft u nog een opmerking die u niet in dit formulier kwijt kon dan kunt u dat hier aangeven.

Gerelateerd

Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek stelt vast of de bodem van een perceel verontreinigd is of niet.

Bouwen en slopen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente.