Bodemkwaliteitskaart

In Rivierenland gelden specifieke regels voor het ergens anders toepassen van grond (buiten het eigen perceel). Dit beleid staat in de Nota bodembeheer. De vertaling van dit beleid naar een praktische tool is te zien in de digitale bodemkwaliteitskaart. Hierdoor hoeft u niet de Nota zelf uit te pluizen, maar kunt gebruik maken van de bodemkwaliteitskaart. De bodemkwaliteitskaart geeft de gemiddelde kwaliteit van een gebied weer.

Waarom zou ik de bodemkwaliteitskaart gebruiken?

Om in Rivierenland ervoor te zorgen dat grondtransport makkelijker en goedkoper is, is er speciaal beleid hiervoor gemaakt en dat is vertaald in de kaart. Op basis van de kaart kan bijvoorbeeld bekeken worden of grond van uw locatie op een andere locatie gebracht kan worden. Vaak hoeft er door het gebruik van de kaart geen partijkeuring meer uitgevoerd te worden en kan er worden volstaan met een vooronderzoek.

Waar vind ik de bodemkwaliteitskaart?

De bodemkwaliteitskaart kunt u bekijken via de grondverzetviewer Rivierenland.

Welke stappen moet ik ondernemen om te bekijken of grondtransport mogelijk is op basis van de Bodemkwaliteitskaart?

In feite wijst de grondverzetviewer Rivierenland zich vanzelf en kunt u gewoon de stappen doorlopen. Hierbij wordt meestal gekeken naar de locatie waar grond vrij komt (op adres) en kan daarna worden gekeken of de grond kan worden toegepast op een andere locatie. Mocht u toch gegevens hebben van de grond die vrijkomt dan kunt u die ook toetsen.

Waar vind ik het vooronderzoek in de kaart/ tool?

Door het vooronderzoek wordt bepaald of de grond afkomstig is van een onverdachte locatie. U kunt voor het vooronderzoek het formulier historische gegevens invullen.

Ik kan de grond toepassen volgens de bodemkwaliteitskaart en nu?

Voordat u de grond mag toepassen moet u een melding Besluit bodemkwaliteit doen. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van het meldpunt Bodemkwaliteit.

Let op: kleine partijen (<50 m3) schone grond hoeven niet te worden gemeld, maar u moet via de digitale bodemkwaliteitskaart wel kijken of het toepassen mogelijk is.

Gebruik van de kaart voor een boomgaardperceel

Voor grondverzet van (voormalige) boomgaarden dient het gehalte aan Organochloor Bestrijdingsmiddelen (OCB’s) te worden vastgesteld om als aanvullend bewijsmiddel te dienen. U dient hiervoor een gecertificeerd bodemadviesbureau in te schakelen. Deze adviesbureaus kunnen u adviseren over het uit te voeren onderzoek.

Gerelateerd

Bodemsanering

Bent u van plan (graaf)werkzaamheden uit te voeren bij grond die verontreinigd is? Dan moet u dit melden bij provincie Gelderland of bij Omgevingsdienst Rivierenland.

PFAS

Enkele stoffen binnen de PFAS groep horen tot de Zeer Zorgwekkend. Hoge concentraties van deze stof hebben een negatief effect op het milieu en mogelijk op de gezondheid. Bij het toepassen van grond is het belangrijk om hier rekening mee te houden.

Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek stelt vast of de bodem van een perceel verontreinigd is of niet.

Hergebruik grond en bouwstoffen

Na een verbouwing of tuinaanleg heeft u soms grond over. Binnen uw eigen perceel mag u deze grond vrij hergebruiken. Maar deze grond mag niet zomaar ergens anders gebruikt worden.