Bodemsanering

Bent u van plan (graaf)werkzaamheden uit te voeren bij grond die verontreinigd is? Dan moet u dit melden bij provincie Gelderland of bij Omgevingsdienst Rivierenland.

Wanneer moet u een bodemsanering melden bij de provincie?

U moet een bodemsanering melden bij de provincie als het gaat om het geheel of gedeeltelijk saneren van een verontreiniging die:

 • De Interventiewaarde overschrijdt in minimaal 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater EN
 • Helemaal of voor het grootste deel is ontstaan vóór 1 januari 1987.

Ook het saneren van een verontreiniging die ná 1 januari 1987 is ontstaan en die zich bevindt binnen een bedrijf waarvoor de provincie het bevoegd gezag is voor de milieuregelgeving, moet gemeld worden bij de provincie. Hierbij maakt het niet uit hoe groot de verontreiniging is en ook niet hoe sterk de verontreiniging is. In andere gevallen moet u het uitvoeren van een bodemsanering melden bij de Omgevingsdienst.

Voor het melden van een bodemsanering die niet bij de provincie thuishoort kunt u gebruik maken van het onderstaande formulier.

Bodemsanering

 • Vul dan hier het zaaknummer in
 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 10 MB.
   Upload een plan van aanpak voor de manier waarop u gaat saneren bij dit formulier. Het plan van aanpak bevat minimaal de volgende onderdelen: – locatie van de verontreiniging – beschrijving van de verontreiniging – wijze van saneren – wordt een BRL 7000 erkende aannemer ingeschakeld? – te bereiken terugsaneerwaarde – wijze van controle van het saneringsresultaat – wordt een BRL 6000 erkende MKB-er ingeschakeld? – bestemming van de vrijkomende grond – kwaliteit van de aanvulgrond – tekening met de verontreiniging – tekening met de saneringscontouren
  • Sleep bestanden hierheen of
   Max. bestandsgrootte: 10 MB.
    Voeg via deze knop andere bestanden toe die van belang zijn voor de sanering en deze melding.

   Gerelateerd

   Bodemvervuiling melden

   Een stuk grond kan vervuild zijn. In een aantal gevallen moet u hier een melding voor doen bij de gemeente of provincie. Op deze pagina leest u wanneer u een melding moet doen en hoe u dat kan doen.

   Bodeminformatie inzien en aanvragen

   Gaat u een woning of bedrijfspand (ver)bouwen of een tuin aanleggen? Dan kunt u vóórdat u start bodeminformatie opvragen.