De Omgevingswet komt eraan

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet voegt alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving samen. Het is een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt. U kunt voortaan in één keer kennis nemen van de regels en voorschriften van de gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk. De Omgevingswet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. Tegelijk met de Omgevingswet gaat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Deze heeft als doel om de bouwkwaliteit te verbeteren. U leest hier wat er voor u verandert door het ingaan van deze 2 nieuwe wetten.