Eisen bodemonderzoek

Soms is het nodig om een bodemonderzoek te laten uitvoeren. Als u een bodemonderzoek laat doen, gelden er regels waar u aan moet voldoen.

Gecertificeerde bedrijven / medewerkers

Een bodemonderzoek moet uitgevoerd worden door bedrijven / medewerkers die daarvoor gecertificeerd zijn. U vindt deze bedrijven op de website van Rijkswaterstaat: Erkenningen zoeken

Eisen aan onderzoek

Er zijn verschillende beoordelingsrichtlijnen (BRL), protocollen en normeringen die van toepassing zijn op uit te voeren bodemonderzoek. U vindt een samenvatting van deze richtlijnen, protocollen, normeringen en erkenningen op de website van Informatiepunt Leefomgeving: Kwaliteitsborging bodemonderzoek.

Bodemonderzoeksrapport

Als u een bodemonderzoeksrapport (in pdf formaat) indient en er voor het onderzoek boringen zijn geplaatst en analyses zijn uitgevoerd, vragen wij u het rapport ook in een XML formaat (actuele versie) aan te leveren. U kunt dit bestand opvragen bij het milieu adviesbureau dat het onderzoek heeft uitgevoerd.