Hergebruik grond en bouwstoffen

Na een verbouwing of tuinaanleg heeft u soms grond over. Binnen uw eigen perceel mag u deze grond vrij hergebruiken. Maar deze grond mag niet zomaar ergens anders gebruikt worden. U mag zelf ook niet altijd grond of bouwstoffen van iemand aannemen voor de (ver)bouw van uw huis, tuin of bedrijf.

Regels hergebruik grond- en bouwstoffen

Bij het hergebruik van grond en bouwstoffen krijgt u te maken met de landelijke regels uit het Besluit bodemkwaliteit. Ook heeft u te maken met regels die speciaal voor uw gemeente gelden. Deze regels staan in de Nota bodembeheer die u bij uw gemeente kunt opvragen.

Bodemkwaliteitskaart

Veel gemeenten hebben gegevens over de bodem en de kwaliteit daarvan per perceel vastgelegd in ‘bodemkwaliteitskaarten’. Bekijk de kaarten via grondverzetviewer Rivierenland.

Wat moet u doen als u grond- en bouwstoffen wilt hergebruiken?

U moet een melding doen als u grond gaat verplaatsen. De melding kunt u doen via het Meldpunt Bodemkwaliteit.  De regels voor het hergebruiken van grond vindt u in het Besluit bodemkwaliteit.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina bodemsanering.

Gerelateerd

Bodemkwaliteitskaart

In Rivierenland gelden specifieke regels voor het ergens anders toepassen van grond (buiten het eigen perceel). Dit beleid staat in...

PFAS

Enkele stoffen binnen de PFAS groep horen tot de Zeer Zorgwekkend. Hoge concentraties van deze stof hebben een negatief effect op het milieu en mogelijk op de gezondheid. Bij het toepassen van grond is het belangrijk om hier rekening mee te houden.