Melden of vergunning aanvragen

Na de oriëntatiefase doet u een melding van uw plan of vraagt u een vergunning aan. Hoe lang het duurt voor u uw vergunning in huis hebt, is afhankelijk van uw plan.

Hoe ziet het proces eruit?

U hebt een bouwplan of u wilt een bedrijf starten en wilt graag weten of u hiermee aan de slag kunt. Bij sommige kleine plannen hoeft u geen vergunning aan te vragen, maar is een melding voldoende. Soms heeft u binnen 5 werkdagen al uitsluitsel, maar meestal duurt het langer. De termijn kan oplopen tot 8 weken of 26 weken bij complexere aanvragen.

Welke plannen worden snel behandeld?

Het beoordelen van een bouwplan in en om het huis kan vaak binnen 5 werkdagen. Dit noemen we de Snelservice. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

 • dakkapel
 • erfafscheiding
 • kappen van een boom
 • gevelwijziging (bijvoorbeeld nieuw kozijn, luik of gevelpaneel)

Uw plan wordt snel behandeld als het aan deze voorwaarden voldoet:

 • de aanvraag is volledig en alle gegevens zijn aanwezig
 • uw plan is – indien nodig – technisch getoetst door een kwaliteitsborger
 • uw plan past binnen het bestemmingsplan
 • voor het bouwplan is geen omgevingsvergunning ‘handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ nodig
 • uw plan ligt niet in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • de welstandscommissie is positief over uw plan. Dit kunt u zelf alvast checken in de welstandsnota op de website van uw gemeente. Hierin wordt vaak met plaatjes uitgelegd wat mogelijk is en wat niet
 • u dient de aanvraag digitaal in via het omgevingsloket en bij projectomschrijving geeft u aan ‘Snelserviceformule’

Voldoet uw aanvraag niet aan bovenstaande voorwaarden? Dan beoordelen we volgens de reguliere procedure. Hiervoor geldt een termijn van 8 weken.

Lees hier meer over het aanvragen van een snelle beoordeling. 

Welke plannen vragen een langere beoordelingstijd?

Als u een aanvraag doet voor een groter plan, is er meer tijd nodig om het te beoordelen. Voorbeelden zijn:

 • starten of uitbreiden van een bedrijf
 • ontwikkelen van een nieuwe woning, bedrijfspand of grotere bijgebouwen
 • nieuwe functie voor bestaand gebouw

Wilt u weten welk soort vergunning u nodig hebt voor uw plan? Doe de vergunningcheck en weet binnen 5 minuten waar u aan toe bent.

Tijdens de bouw

Zodra uw vergunning of melding rond is, kunt u aan de slag. Wel is het van belang dat u vooraf bij de Omgevingsdienst Rivierenland meldt dat u gaat starten met bouwen. Mogelijk komen toezichthouders van de kwaliteitsborger of de Omgevingsdienst Rivierenland langs tijdens de bouw. Zij controleren of er veilig en volgens de vergunning of melding wordt gebouwd.

Gerelateerd

Overleg met de mensen in uw omgeving

Een plan heeft meestal invloed op de omgeving. Wat gaan omwonenden ervan merken? Welk effect heeft uw plan op wat mensen horen, zien en ruiken? Het is goed en in sommige gevallen zelfs verplicht, om dat van tevoren met elkaar te bespreken.

Oriënteren: wat is er nodig om uw plan uit te voeren?

Een goede voorbereiding is het halve werk. In de oriëntatiefase onderzoekt u wat er nodig is om uw plan te kunnen uitvoeren. Met welke regels moet u rekening houden? Is er een vergunning nodig of moet u een melding doen? En als het om een bouwactiviteit gaat, is er dan een technische toets nodig?