Oriënteren: wat is er nodig om uw plan uit te voeren?

Een goede voorbereiding is het halve werk. In de oriëntatiefase onderzoekt u wat er nodig is om uw plan te kunnen uitvoeren. Gelden er regels, en zo ja, welke? Is er bijvoorbeeld een vergunning nodig of moet u een melding doen? En als het om een bouwactiviteit gaat, is er dan een technische toets nodig?

Op deze pagina vindt u informatie over:

Welke regels zijn er?

Welke regels van toepassing zijn, hangt af van het plan én van de locatie. In het buitengebied bijvoorbeeld, zijn de regels soms net even anders dan in de dorpskernen. De regels zijn bedoeld om de fysieke leefomgeving te beschermen. Grofweg gaat het om drie soorten regels:

  • technische regels over de veiligheid van uw bouwwerk
  • regels die de lucht, het water, de bodem of de natuur behoeden voor verontreiniging en schade
  • regels voor cultuurhistorische bouwwerken of landschappen

Uw plan moet onder andere aan deze regels voldoen. Daarnaast is het soms nodig dat u een melding doet of een vergunning aanvraagt. Gaat u een woning of eenvoudig bedrijfspand bouwen, dan kan het zijn dat u een technische toets moet laten doen.

Wanneer melding of vergunning?

Hoe weet u of u een vergunning moet aanvragen of een melding doen? Dit hangt af van uw plan. U komt hierachter door de vergunningcheck te doen. Via de Vergunningcheck komt u er ook achter of u een technische toets nodig hebt. Heeft u de vergunningcheck gedaan? Dan kunt u meteen de vergunning aanvragen of de melding doen.

Bouwen of verbouwen

Heeft u bouw- of verbouwplannen en blijkt uit de vergunningcheck dat u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen? Dan letten wij bij de beoordeling van uw plan op twee dingen:

  • de manier waarop uw bouwwerk past in de omgeving (daarvoor is de omgevingsvergunning)
  • de technische kwaliteit van uw bouwwerk (op basis van de zogenaamde technische toets). Lees hier meer over de technische toets.

Milieu

Het milieu mag niet vervuild worden. Ook mag de gezondheid van mensen nooit in gevaar komen. Dus als:

  • u een bedrijf wilt starten of uitbreiden of
  • u geen bedrijf hebt, maar wel activiteiten gaat uitvoeren met een grote invloed op het milieu of
  • uit de vergunningcheck blijkt dat u een vergunning nodig heeft of melding moet doen

dan letten wij bij de beoordeling van uw aanvraag ook op de risico’s voor het milieu en de volksgezondheid.

Wanneer is een technische toets nodig?

Via de Vergunningcheck komt u erachter of u een technische toets nodig hebt. Bij een technische toets wordt gekeken of het bouwwerk voldoende veilig, gezond, duurzaam en bruikbaar is. Wilt u bijvoorbeeld een nieuwe woning of eenvoudig bedrijfsgebouw bouwen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Ook moet u garanderen dat uw bouwwerk technisch in orde is. Dit doet u door een technische toets te laten uitvoeren door een onafhankelijke kwaliteitsborger. Lees hier meer over kwaliteitsborgers.

Geen technische toets

Bij een kleine verbouwing in en om het huis, is meestal geen technische toets nodig. Omdat uw bouwplannen weinig invloed hebben op de omgeving, hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen.

Voor grotere bouwwerken zoals een bibliotheek, gemeentehuis, school, woongebouw tot 70 meter hoogte, metrostation, voetbalstadion, ziekenhuis of gebouw hoger dan 70 meter geldt een vergunningplicht. Bij de vergunningverlening kijken we of het bouwwerk voldoet aan de technische eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid. Er is dus geen aparte technische toets nodig.  

Wat is een kwaliteitsborger?

Een kwaliteitsborger toetst uw plan op de technische eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving. Het is de bedoeling dat u zelf contact opneemt met zo’n specialist. Een overzicht van kwaliteitsborgers vindt u hier. Voordat u start met de bouw moet u ons laten weten dat de toets is gedaan.  

Ik heb een idee, waar begin ik?

Vooroverleg

Misschien wilt u, voordat u een vergunning aanvraagt of idee gaat uitwerken, weten hoe groot de kans is dat u de vergunning ook echt krijgt. Omgevingsdienst Rivierenland kan u hierbij helpen. Wij maken een inschatting en zoeken al wat dingen voor u uit, zonder dat u echt een vergunning aanvraagt. Dit heet een vooroverleg. Wij toetsen uw plannen aan de wetten en regels. We geven advies hoe u kunt overleggen met uw omgeving (participatie). En als het nodig is, overleggen we met onze adviseurs. Daarna ontvangt u van ons een brief met de uitslag van de aanvraag. Mondeling verstrekken wij hier geen informatie over. U kunt geen bezwaar maken tegen de informatie in de brief. Is de uitslag dat u waarschijnlijk een vergunning krijgt? Dan kunt u die aanvragen via het omgevingsloket.

Kosten vooroverleg

U betaalt de kosten voor het vooroverleg. Als u daarna besluit om een vergunning aan te vragen, worden de kosten van het vooroverleg verrekend met de kosten voor een vergunningaanvraag. De kosten, ook wel leges genoemd, verschillen per gemeente. In de legesverordening op de website van uw gemeente kunt u zien wat u moet betalen.

Omgevingstafel

Wilt u een bedrijf vestigen of een bedrijventerrein ontwikkelen? Dan kunnen er veel belangen spelen. Ook heeft zo’n plan een grote invloed op de omgeving. In zulke gevallen wil de gemeente eerst beoordelen of het plan wenselijk is. Vindt de gemeente het plan wenselijk, dan kan zij een Omgevingstafel organiseren.

Bent u zich aan het oriënteren of heeft u een plan waar u vragen over wilt stellen? Neem dan contact op met uw eigen gemeente.

Gerelateerd

Overleg met de mensen in uw omgeving

Een plan heeft meestal invloed op de omgeving. Wat gaan omwonenden ervan merken? Welk effect heeft uw plan op wat mensen horen, zien en ruiken? Het is goed en in sommige gevallen zelfs verplicht, om dat van tevoren met elkaar te bespreken.

Melden of vergunning aanvragen

Na de oriëntatiefase doet u een melding van uw plan of vraagt u een vergunning aan. Hoe lang het duurt...