PFAS

Op veel plekken in Nederland komen lage concentraties PFAS in de bodem voor. PFAS staat voor Poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Enkele stoffen binnen de PFAS groep horen tot de Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Hoge concentraties van deze stof hebben een negatief effect op het milieu en mogelijk op de gezondheid. Bij het toepassen van grond is het belangrijk om hier rekening mee te houden.

PFAS in kaart gebracht

In Nederland is een tijdelijk handelingskader opgesteld wat aangeeft hoe we met PFAS in de bodem om moeten gaan. Op basis van het landelijke kader is het belangrijk lokaal in kaart te brengen wat de historische belasting is geweest van een gebied. Zo kan vastgesteld worden hoeveel PFAS in de bodem zit. Omgevingsdienst Rivierenland heeft dit gedaan en verwerkt in de bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer.

Wanneer krijg ik als inwoner of ondernemer te maken met PFAS?

U kunt te maken krijgen met PFAS als u grond van de ene plaats naar de andere wil verplaatsen. De grond die u gaat verplaatsen mag de grond op de nieuwe plek niet viezer maken. Binnen regio Rivierenland zijn hier specifieke regels voor gemaakt, die staan in de Nota Bodembeheer. Door deze regels hoeft u meestal geen duur PFAS-onderzoek meer uit te laten voeren.


Gerelateerd

Hergebruik grond en bouwstoffen

Na een verbouwing of tuinaanleg heeft u soms grond over. Binnen uw eigen perceel mag u deze grond vrij hergebruiken. Maar deze grond mag niet zomaar ergens anders gebruikt worden.