Vergunning nodig of vergunningvrij?

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft of niet? Doe de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl. Maar om u alvast een idee te geven van wat (waarschijnlijk) vergunningvrij is en wat niet, hebben we hieronder een aantal onderwerpen verder toegelicht.

Gaat uw vraag over een monument? Dan gelden er andere regels. Neem dan contact op met ons. Stuur een e-mail met uw vraag en uw contactgegevens naar post@odrivierenland.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Heeft u een vraag over asbest of een sloopmelding. Kijk dan hier voor meer informatie.

U kunt uw bouwdossier (gratis) bij het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) bekijken. RAR is van dinsdag t/m vrijdag open van 09.00 uur tot 16.30 uur. Als u het dossier niet kunt vinden, dan kunt u het bij ons opvragen. Stuur daarvoor een e-mail naar post@odrivierenland.nl. Zet in het bericht om welk dossier het gaat en wat uw contactgegevens zijn. Houd er dan wel rekening mee dat u dan legeskosten moet betalen. Op de website van de gemeente waarvoor u het dossier opvraagt, vindt u meer informatie over die legeskosten (legesverordening).

Bent u op zoek naar een dossier voor de gemeente West Maas en Waal, dan kunt u dit bekijken bij het Regionaal Archief Nijmegen.

Als u een dakkapel aan de achterzijde van uw woning wilt bouwen, is hier meestal geen omgevingsvergunning voor nodig. In de brochure dakkapellen van de Rijksoverheid leest u wat de regels zijn.

Het gaat dan om dakkapellen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de dakkapel wordt in het achterdakvlak geplaatst of een niet naar de weg gekeerd zijdakvlak;
 • gemeten vanaf de voet van de dakkapel is de dakkapel niet hoger dan 1,75 meter;
 • de onderzijde is meer dan 0,5 meter en minder dan 1 meter boven de dakvoet;
 • de bovenzijde is meer dan 0,5 meter onder de daknok;
 • de zijkanten zijn meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak, en
 • niet op een woonwagen, een tijdelijk bouwwerk of een recreatief bouwwerk.

Vergunningvrij betekent niet regelvrij. U moet ook bij vergunningvrij bouwen altijd voldoen aan de regels van het Bouwbesluit 2012.

Als u een dakkapel wilt plaatsen aan de voorzijde van uw woning heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt deze aan via het omgevingsloket.

Als u een dakkapel aan de zijkant van uw woning wilt plaatsten, dient u te voldoen aan de hier onder genoemde eisen. Twijfelt u of u wel voldoet aan deze eisen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar post@odrivierenland.nl

 • De dakkapel mag niet naar een openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijn;
 • De dakkapel moet een plat dak hebben;
 • De dakkpale mag niet hoger zijn dan 1,75 meter, gemeten vanaf de voet;
 • De onderzijde van de dakkapel moet meer dan 0,5 meter en niet minder dan 1 meter boven de dakvoet zijn;
 • De bovenzijde van de dakkapel moet meer dan 0,5 meter onder de daknok zijn;
 • De zijkanten van de dakkapel moeten meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak zijn;

Een dakopbouw is een vergroting van de woning. Hij wordt geplaatst op een plat dak en wordt vaak gebruikt voor het creëren van meer woonruimte. Voor een dakopbouw heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt deze aan via het omgevingsloket.

Voor het bouwen van een schuur heeft u een omgevingsvergunning nodig. Maar in een paar gevallen heeft u geen omgevingsvergunning nodig. In de brochure vergunningvrij bouwen van de Rijksoverheid wordt dit uitgelegd.

Voor het bouwen van een overkapping heeft u een omgevingsvergunning nodig. Maar in een paar gevallen heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Dat heeft te maken met de grootte van de overkapping. In de brochure vergunningvrij bouwen van de Rijksoverheid wordt dit uitgelegd.

U heeft geen omgevingsvergunning nodig voor het veranderen of vervangen van een kozijn, kozijninvulling of gevelpaneel aan de achterzijde van uw woning of aan de zijkant van uw woning als deze niet aan een openbaar toegankelijk gebied ligt (bijvoorbeeld zijstraat in geval van een hoekwoning). Dat betekent dat u alleen een omgevingsvergunning nodig heeft voor het vervangen of veranderen van het kozijn aan de voorkant van uw woning of aan de zijkant van uw woning als deze aan een openbaar toegankelijk gebied ligt. U vraagt de vergunning aan via het omgevingsloket. In deze brochure van Rijksoverheid leest u meer over het aanbrengen of veranderen van een kozijn.

Voor het bouwen van een uitbouw heeft u een omgevingsvergunning nodig. Maar in een paar gevallen heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Dat heeft te maken met de grootte van de uitbouw. In de brochure vergunningvrij bouwen van de Rijksoverheid wordt dit uitgelegd.

In deze brochure ‘Zonnecollectoren en zonnepanelen’ van de Rijksoverheid leest u welke regels er zijn voor het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail met uw vraag en uw contactgegevens naar post@odrivierenland.nl. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

In deze brochure ‘Erf en perceelafscheidingen’ van de Rijksoverheid leest u welke regels er zijn voor het plaatsen van een erf of perceelafscheiding. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail met uw vraag en uw contactgegevens naar post@odrivierenland.nl. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Als u uw dak gaat isoleren, wordt deze hoger. Daarom heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt deze aan via het omgevingsloket.

Wilt u weten welke regels gelden voor uw perceel? Ga dan naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl om te zien welke regels voor u van toepassing zijn.

Soms wilt u voordat u een vergunning aanvraagt of uw idee gaat uitwerken weten hoe groot de kans is dat u de vergunning ook echt krijgt. Omgevingsdienst Rivierenland kan dan voor u een inschatting maken en al wat dingen voor u uitzoeken, zonder dat u echt een vergunning aanvraagt. Dit heet een vooroverleg. U betaalt kosten voor het vooroverleg. Wat de kosten zijn, leest u op de website van uw gemeente. Maar als u daarna besluit om een vergunning aan te vragen worden de kosten van het vooroverleg hiermee verrekend. Meer informatie over het aanvragen van een vooroverleg, wat u daarvoor nodig heeft en hoe u zo’n overleg aanvraagt, leest u hier.

Als u een omgevingsvergunning of een vooroverleg aanvraagt, betaalt u legeskosten. Dit kan per gemeente verschillen. In de legesverordening op de website van uw gemeente leest u wat de legeskosten zijn.

In sommige gevallen kunt u een flitsvergunning aanvragen. Een vergunning die binnen 5 werkdagen wordt verleend. Hier leest u meer over het aanvragen van een flitsvergunning.

Bent u op zoek naar informatie die u hierboven niet kunt vinden en ook niet op onze website? Stuur dan een e-mail met uw vraag en uw contactgegevens naar post@odrivierenland.nl. Vergeet niet om aan te geven om welke locatie het gaat. En heeft u al een aanvraag gedaan? Vermeld dan ook het zaaknummer. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.