82% tevreden over onze dienstverlening

Klantgericht werken. Wat is dat en wat doet een organisatie om de klant elke dag een beetje beter te bedienen? Dit waren twee belangrijke vragen waar in 2019 veel aandacht aan werd besteed tijdens het project klantgericht werken.

Het project is in april 2020 afgerond en de eerste cijfers van het klanttevredenheidsonderzoek laten een positieve trend zien. 82% van de inwoners en ondernemers is tevreden over onze dienstverlening. We krijgen een 8,2.

Aan de slag; in gesprek, trainen, schrijven, brainstormen en vooral doen

Schrijftrainingen werden gevolgd door medewerkers. Meer dan 80 brieven werden herschreven naar begrijpelijke taal (taalniveau B1). Communicatierichtlijnen werden opgesteld en besproken in de teams. Samen met opdrachtgevers maakten we een visie op klantgerichtheid en de teams maakten plannen om volgens de visie te gaan werken. Ook kreeg een aantal medewerkers meer inzicht in zogenoemde klantreizen. Allemaal activiteiten die we ondernamen om de tevredenheid van inwoners en ondernemers over onze dienstverlening te verbeteren. Het project is afgerond, maar dat wil niet zeggen
dat we klaar zijn.

Het is nooit af

Klantgericht werken is nooit af. Bij dit onderwerp blijft er altijd werk aan de winkel. Want zoals het klanttevredenheidsonderzoek laat zien verdient de duidelijkheid over de procedures aandacht. Maar ook daar zijn al verbeteracties voor in gang gezet. En zo houdt o.a. het klanttevredenheidsonderzoek ons scherp om het elke dag een beetje beter te doen.

Meer informatie?

Wilt u graag weten hoe de visie op klantgerichtheid eruit ziet? Of voorbeelden van de nieuwe brieven zien? Of heeft u vragen over het project? Neem dan contact met ons op en stuur een e-mail naar communicatie@odrivierenland.nl.