Beestje van de maand: de Europese rode eekhoorn

Onze collega Hidde vertelt dit keer over het beestje van de maand; de Europese rode eekhoorn. Een beestje dat je vandaag de dag nog regelmatig ziet, maar heel vroeger ook al aanwezig was. Zo is er onlangs in de Yukon in Canada een “pluizige bol” gevonden. Dat bleek een Arctische grondeekhoorn te zijn van 30.000 jaar oud! Het beestje is waarschijnlijk overleden tijdens zijn winterslaap.

Europese rode eekhoorn

In Nederland vind je de Europese rode eekhoorn. Je vindt hen vooral in bossen met klein groen daaromheen. Denk hierbij vooral aan oudere bossen van 20 jarige naaldbomen of 40-80 jarige loofbomen. Deze beschikken namelijk over meer voedselaanbod en nestgelegenheden.

Territorium en leefwijze

Eekhoorns houden van bomen. Het is dan ook geen wonder dat hij ook zijn nest daar bouwt. Dit nest kan zich in een boomholte bevinden, maar het is vaak een zelfgebouwd nest. Eekhoorns bouwen hun nest op minstens 5 meter van de grond. Soms zitten de nesten ook hoger in de boom. Vaak wordt hun nest dan verward met bijvoorbeeld een eksternest.

Eekhoorns verblijven altijd in hun eentje in hun nest. Zij wisselen vaak tussen meerdere nesten om zich te beschermen tegen roofdieren of vlooien die zich te veel hebben thuisgemaakt in één van hun nesten. Eekhoorns zijn heel erg aardig naar elkaar. Ze hebben geen moeite met overlappende territoria en stelen elkaars voedsel niet. Zo blijven hun wintervoorraden altijd veilig voor soortgenoten. Wel zijn ze territoriaal als het gaat om hun slaapplek.

Beschermde diersoort

Eekhoorns zijn een beschermde, niet-bedreigde soort in Nederland. Je mag de eekhoorn en ook zijn nest niet beschadigen, verstoren, vangen of houden. Deze bescherming is belangrijk omdat eekhoorns erg afhankelijk zijn van de hoeveelheid voedsel die aanwezig is. Na een slechte periode neemt de populatie erg af en zijn zij ook minder vruchtbaar in de opvolgende jaren, waardoor het relatief lang duurt om er weer bovenop te komen. Daarnaast is de grijze eekhoorn recentelijk waargenomen in meerdere delen van Europa. Deze invasieve exoot is een drager van het parapokken-virus. Daar heeft hij zelf geen last van, maar dit virus is funest voor de rode eekhoorn.