De Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet voegt alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving samen. Het is een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt. U kunt voortaan in één keer kennis nemen van de regels en voorschriften van de gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk. De Omgevingswet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. Tegelijk met de Omgevingswet gaat ook de Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen in. Deze heeft als doel om de bouwkwaliteit te verbeteren.

Als inwoner of ondernemer merkt u weinig van de nieuwe wet. Maar als u iets wilt bouwen of verbouwen, een boom wilt kappen, een oprit aan wilt leggen of als u een bedrijf wil starten of uitbreiden, dan gelden er misschien andere regels. . Ook als u een vergunning aanvraagt of een melding doet, dan gaat dat straks anders. Tot 1 januari 2024 kunt u uw vergunningaanvraag indienen via het Omgevingsloket Online. Vanaf 1 januari 2024 is er een nieuw Omgevingsloket. Vanaf die datum dient u uw aanvragen in via dit nieuwe loket. Dit nieuwe loket ziet er anders uit dan het huidige Omgevingsloket Online. U wordt vanuit het huidige loket doorverwezen naar het nieuwe loket.

Meer weten? Lees hier meer over de Omgevingswet.