Drinkwater beschermen met nieuwe controles

“Op drinkwater moeten we heel zuinig zijn”, stellen vergunningverlener Jeroen van den Berg en toezichthouder Bart Pelle als basis voor de aangekondigde controles van grondwaterbeschermingsgebieden. Het water, diep in de grond, wordt beïnvloed door de bodemgesteldheid erboven. In de regio Rivierenland zijn vijf grondwaterbeschermingsgebieden aangewezen door de provincie. Hier wordt drinkwater gewonnen.

Aangepaste regels

“In die gebieden gelden aanvullende voorwaarden en voorschriften voor de activiteiten van bedrijven”, legt Jeroen uit. “De contouren van de gebieden zijn, onder invloed van grondwaterstroming en op basis van geavanceerde berekeningen, aangepast. Reden genoeg om de regels onder de aandacht te brengen en meer bewustzijn te creëren bij de bedrijven in zo’n grondwaterbeschermingsgebied.”

Bewuster

Alle bedrijven in die gebieden hebben een brief gekregen waarin de gemeente aandacht vraagt voor het belang van de regels en aangeeft mee te willen denken. “We richten ons specifiek op zogenaamde ‘bodembedreigende bedrijven’. “Dat zijn bedrijven waarvan hun activiteiten invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het grondwater. Denk bijvoorbeeld aan tankstations en boerderijen. Met behulp van de controles is het de bedoeling om bedrijven bewuster te maken en te kijken wat we samen kunnen doen.

Je komt van alles tegen!

Bart Pelle is projectleider toezicht. Zijn team voert de controles uit en geeft advies. Hoe is het bijvoorbeeld met de vloeistofdichtheid van de vloer? Thijs Nijman en Berry de Ruiter, beiden bodemspecialist, en agrarisch specialist Niels de Vries, bezoeken de bedrijven. “Het is veelzijdig werk. We gaan naar bedrijven in de glastuinbouw, dierhouderijen, champignonnenkwekers, het midden- en klein bedrijf; je komt van alles tegen! Denk aan bedrijven die gestopt zijn of zich hebben gevestigd maar zich niet hebben gemeld of bijvoorbeeld bodembedreigende vloeistoffen die niet zijn opgeslagen in een lekbak. Tot nu toe hebben we gelukkig geen grote problemen opgemerkt. Alleen kleine overtredingen zijn geconstateerd. Ook is er soms een nieuwe vergunningaanvraag nodig”.