Duurzaam en toegankelijk archiveren

Regelmatig vragen inwoners en ondernemers informatie op. Informatie over bodem, bestemmingsplannen en bouwvergunningen. Ook andere stakeholders zijn continue op zoek naar de juiste informatie over bijvoorbeeld de luchtkwaliteit van Rivierenland, historische monumenten, archeologische landschappen of rapporten van controles.

Om informatie nu en in de toekomst op een duurzame manier toegankelijk te maken, nemen we ons huidige archief onder de loep. Freek Vincken adviseert de ODR bij dit project: “We leven in een informatierijke samenleving, waarin we meer en meer informatie verwerken en digitaal opslaan. Het is belangrijk dat wij interne en externe informatiestromen in logische samenhang hebben beschreven, vastgesteld en ingericht. Van overheidsinformatie wordt tenslotte verwacht dat dit op langere termijn duurzaam en onveranderd beschikbaar is. Een goed ingericht archief maakt het voor medewerkers mogelijk om snel informatie op te zoeken en – net zo belangrijk – door te geven aan de persoon die daarom vraagt.