Energiecontroles bedrijven

Energie besparen is niet meer vrijblijvend voor bedrijven en instellingen. Bij een verbruik boven 50.000 kWh en/of 25.000 kuub gas zijn zij verplicht om hun energiegebruik te verminderen en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) daarvan op de hoogte te stellen. Deze meldplicht is in 2019 voor het eerst ingevoerd en wordt elke 4 jaar herhaald. Bedrijven hadden zich dus voor 1 januari 2024 (opnieuw) moeten melden. Dit geldt ook voor een aantal nieuwe categorieën bedrijven, zoals vergunningplichtige bedrijven (categorie C-inrichtingen), glastuinbouwbedrijven en ETS-bedrijven. Deze bedrijven zijn vanaf 1 juli 2023 toegevoegd aan de energiebesparingsplicht.

Wij verwerken deze gegevens in een database en analyseren deze gegevens. Wat opvalt is dat het aantal meldingen in 2023 (722) lager ligt dan in 2019 (1058). Ook zien we dat veel nieuwe bedrijven zich hebben aangemeld. Dat is positief. Als we de data uit 2019 en 2023 bij elkaar voegen, blijkt daaruit dat er zo’n 1300 á 1400 bedrijven binnen Rivierenland een energiebesparingsplicht hebben. Wij vergelijken deze data. Op basis van die vergelijking gaan wij bij ongeveer 200 bedrijven een controle uitvoeren op de energiebesparingsplicht. Daarbij kijken wij ook hoe bedrijven gestimuleerd kunnen worden om energiebesparing hoog op de agenda te zetten en wordt met een schuin oog naar de netcongestie gekeken.

Pas op voor bedrijven die een ‘dwangsom’ opleggen!

In een andere provincie zijn verschillende ondernemers benaderd door een bedrijf dat de indruk wekt namens de provincie te werken. Dit bedrijf zegt een dwangsom op te leggen in verband met het niet hebben van een energiebesparingsplan. In regio Rivierenland wordt een energiecontrole altijd uitgevoerd door Omgevingsdienst Rivierenland. Bent u ondernemer in de regio Rivierenland en heeft u twijfels bij een energiecontrole of wordt u door een ondernemer benaderd die aangeeft een dwangsom op te leggen? Ga hier dan niet op in. Neem direct contact op met ons (0344 -579314).