Energieupdate

Begin 2020 is een voortvarende start gemaakt met de reguliere controles die we doen als het gaat om energie. Daarnaast is er een landelijke subsidie aangevraagd, waardoor wij nog meer activiteiten kunnen ondernemen om bedrijven te stimuleren om energie besparende maatregelen in Rivierenland toe te passen.

We zien helaas dat een groot aantal bedrijven zich nog niet hebben gemeld, ondanks de informatieplicht die sinds 1 juli 2019 geldt. Er is een plan van aanpak ingediend bij Rijkswaterstaat om hier acties op te ondernemen. Het plan wordt naar verwachting binnen een maand goedgekeurd.

Een extern bureau gaat de bedrijven administratief controleren op het huidige energieverbruik en hen stimuleren om te voldoen aan de meldplicht. Het bureau gaat ook energietoezichthouders helpen om een goede controle uit te voeren bij branches waar zij nog niet veel vanaf weten. Ze zullen vooral veel kennis overdragen. De kosten van het bureau worden vergoed door Rijkswaterstaat.