Hoe ziet Marcel Keijman (directeur bouw ODR) de toekomst?

Per 1 januari 2023 werken wij met een directie die bestaat uit algemeen directeur Gerard Vlekke, directeur milieu Martin Groeneveld en directeur bouw Marcel Keijman. Hoe kijken deze directieleden tegen de toekomst aan? Wat is volgens hen de rol van ODR hierin? Gerard Vlekke vertelde hier vorige week al over. Nu is het de beurt aan Marcel Keijman, directeur bouw.

Waar liggen volgens jou de uitdagingen voor 2023? Wat komt er op ons / de maatschappij af?

Uitdagingen in 2023 voor de maatschappij zijn het tekort aan woningen en de verduurzaming van gebouwen. Beiden zijn door de oorlog in Oekraïne in 2022 een nog grotere opgave geworden. Tegelijkertijd stijgen de kosten van het (ver)bouwen of verduurzamen van gebouwen. Hiermee worden de uitdagingen nóg groter.

Voor ODR ligt er een uitdaging om voldoende kwalitatief goede medewerkers te vinden en te behouden. En het is voor ODR een uitdaging om de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) goed te implementeren samen met de gemeenten en onze samenwerkingspartners. Gelukkig zijn we wel al op de goede weg en is er al veel werk verzet. Dus wij hebben er het volste vertrouwen in dat we op tijd klaar zijn.

Wat is volgens jou de rol van ODR hierin?

De rol van ODR bij deze maatschappelijke uitdagingen is haar taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en advisering zo uit te voeren, dat kwalitatief een bijdrage wordt geleverd aan deze uitdagingen en tegelijk gezorgd wordt voor een versnelling in tijd hierbij. Deze dingen staan wel eens op gespannen voet met elkaar.

Hoe pak jij dit aan? Wat vind jij daarin belangrijk?

Zorgen dat ODR voldoende mensen heeft die niet alleen inhoudelijk goed werk kunnen leveren, maar ook goed zijn in dienstverlening. Voor mij betekent dit o.a. ook dat deze mensen goed kunnen uitleggen waarom iets niet kan of wat langer duurt. En dat zij kijken naar wat er wél kan en dan helpen zodat dit zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden.

De maatschappelijke opgaven zijn groot, bij het aanpakken daarvan is ODR een schakel. Door samen met andere partijen (burgers, bedrijven, andere overheden) de schakels goed te verbinden en goed verbonden te houden, kunnen we meer bereiken.

Wat is de ambitie van ODR voor 2023? En wat is jouw wens voor de samenwerkingspartners en inwoners, ondernemers en organisaties in regio Rivierenland?

Dat het ons in 2023 lukt om grote stappen te zetten op het gebied van woningbouw en verduurzaming van gebouwen. Dit voor een schoon en veilig Rivierenland waar het goed leven en wonen is. De oorlog in Oekraïne en de energiecrisis raakt veel inwoners en ondernemers. Ik weet dat dit voor sommige inwoners en ondernemers moeilijk is, maar mensen die gevlucht zijn hebben het nog zwaarder.