Hoe ziet Martin Groeneveld, directeur milieu ODR, de toekomst?

Martin Groeneveld is sinds 1 januari 2023 directeur milieu bij Omgevingsdienst Rivierenland. Hij was al een aantal jaren actief als afdelingshoofd Toezicht en Handhaving bij ODR. Nu vormt hij samen met algemeen directeur Gerard Vlekke en directeur bouw Marcel Keijman de directie. Samen zijn ze klaar voor de toekomst. Maar waar liggen de uitdagingen volgens Martin? En hoe pakt hij deze aan? Wat is de ambitie van ODR op milieu gebied? Dat lees je hier!

Waar liggen volgens jou de uitdagingen voor 2023? Wat komt er op ons / de maatschappij af?

Er liggen veel uitdagingen, met een energiecrisis, een klimaatcrisis en een stikstofcrisis. Het afgelopen jaar hebben we nadrukkelijk gemerkt dat er grenzen zijn aan het gebruik fossiele brandstoffen/ energiebronnen. De energiecrisis zorgde ervoor dat energiebesparing een enorme impuls kreeg.  We zijn massaal onze woningen aan het verduurzamen en ook in bedrijven wordt scherp gekeken naar energiebesparingsmogelijkheden. Ook zorgde de uitstoot van stikstof voor verschraling van onze natuur en belemmert deze uitstoot onder meer de verdere bouw van woningen. En de ervaring met de aanwezigheid van PFAS in onze omgeving heeft ons doen beseffen dat we meer zicht willen hebben op de aanwezigheid van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in ons gebied.

Wat is daarin volgens jou de rol /verantwoordelijkheid van ODR?

Wij zijn natuurlijk al actief aan de slag met deze thema’s. Wij moeten nieuwe initiatieven mogelijk maken. Maar het is ook onze taak om te zorgen voor een gelijk speelveld en om toe te zien op het naleven van regels. Wij moeten een adviserende rol pakken. Een mooi voorbeeld hiervan is dat wij ook dit jaar weer ondernemers bezoeken en samen met hen kijken naar energiebesparingsmogelijkheden. Naar onze inwoners willen wij steeds meer laten zien wat de effecten zijn geweest van onze inzet.

Hoe pak je dit aan? Wat vind jij daarin belangrijk?

Ik vind het belangrijk dat wij meedenken en stimuleren. Maar we moeten ook zorgen voor een gelijk speelveld door zowel bij normstelling als toezicht bedrijven gelijk te behandelen.

Wat is de ambitie van ODR voor 2023?

Eén van onze ambities is om de kennis op het gebied van energiebesparing te bundelen met die van onze samenwerkingspartners. Heel concreet gaan we het toezicht op energiebesparing intensiveren en samen met andere partners kijken hoe wij ondernemers nog beter kunnen adviseren.

Wat is jouw wens voor de samenwerkingspartners en inwoners, ondernemers en organisaties in regio Rivierenland?

We moeten het samen doen. Dus samen met hen werken aan de opgaven die er liggen. En zo dus samen zorgen voor een fijne, veilige en duurzame leefomgeving in regio Rivierenland.